Ulrika Öqvist

Ulrika ÖqvistUlrika är en erfaren, energisk, utbildad och behörig lärare för årskurs 1-7. Ulrika arbetar som lärare på Skapaskolan med sina favoritämnen svenska och SO. Ulrika har redan sedan tidigare erfarenhet av ”att skriva sig till läsning”, en metod för att lära sig läsa och skriva med mycket goda resultat där iPad och talsyntes används för att förbättra inlärningen. Ulrika har mer än tjugo års erfarenhet som lärare och hon har bland annat varit förstelärare på en skola i Södertälje.

Ulrika har även rollen som förstelärare på Skapaskolan och arbetar i detta uppdrag med att ge stöd och utveckla skolans arbete och struktur kring läs- och skrivutveckling.

Ulrika har även tidigare skrivit läromedel i SO, Uppdrag världen, för förlaget Natur och kultur.

Ulrika är den av oss i teamet som bor närmast skolan och hon är en glad hundägare så om du ser någon som är ute med hunden i grannskapet kan det mycket väl vara Ulrika du ser.