Sanaz Arnimo

Sanaz ArnimoSanaz är skolans kurator och har arbetat som skolkurator i 1 år. Tidigare har Sanaz arbetat 2,5 år  på ett HVB hem (hem för vård och boende) för ungdomar som behandlare. 

Sanaz är utbildad socionom och tog sin examen på Ersta Sköndals högskola. 

Att arbeta med barn är något Sanaz brinner för. Att hjälpa och vägleda eleverna till att kunna få de sociala verktyg som krävs för att nå de kunskapsmålen samt de mål de har för sina fortsatta liv till att kunna lyckas och nå sina drömmar.

Något Sanaz även ägnar tid åt utöver sin roll som skolkurator är att  hjälpa och stötta ungdomar som har haft stora utmaningar i livet, detta gör hon genom olika uppdrag genom HVB hem och andra verksamheter.

På fritiden spenderar hon även tid till att handleda tränarna för Tungelsta IF´s innebandy, samt arbeta med samarbetes övningar och gruppdynamik med barnen.