Madeleine Akpinar

Madeleine BlomqvistMadeleine Akpinar snart Blomkvist är född och uppvuxen i Småland, men bor i Södertälje och har gjort det i 13 år.

Madeleine har arbetat som lärare i Södertälje i 9 år och kände att hon nu ville ha nya utmaningar och såg denna möjlighet tillsammans med oss på Skapaskolan. Hon ser stora möjligheter och förutsättningar till att arbeta mer kreativt där den digitala förmågan är ett naturligt inslag. Madeleine är legitimerad lärare F-6 men har i huvudsak arbetat på lågstadiet. Hennes specialiseringar är inom SO-ämnena, engelska och läs- och skrivinlärning.

Att arbeta på lägre åldrarna med den tidiga läs- och skrivinlärningen ser hon som särskilt intressant.

Självklart fortsätter arbetet både kring vår nya skolan men även hur kommande höst kommer se ut med fortsatt rekrytering av nya kollegor. Vi har även nu under våren genomfört några öppna workshops där vi delat med oss av Skapaskolans lärandeprocess och fört diskussioner med nyfikna och kloka skolmänniskor kring aktuella skolutvecklingsfrågor som berör. Det har givit oss på skolan energi och perspektiv i ett lärande tillsammans och framåt.