Joachim Thornström

JT2 Joachim Thornström kommer nu under våren att bistå Skapaskolan som en specialist inom digitalt förstärkt lärande på 20% tjänst. Det innebär att Joachim kommer att hjälpa lärare och fritidspedagoger med val av pedagogiska metoder och digitala hjälpmedel för att nå maximalt lärande.

Joachim är en av förgrundsgestalterna inom digitalt förstärkt lärande i Sverige. 2010 vann Joachim det prestigefyllda priset Guldäpplet, han har startat siterna Skolväskan och Skolappar.nu samt varit en av dem som drivit utvecklingen av att använda digitala verktyg för att utveckla lärandet i Sverige genom sina roller som IKT-pedagog, föreläsare, inspiratör och skolsiteentreprenör.

 

När Joachim vann utmärkelsen Guläpplet 2010 fick har göra en film om sig och sitt arbete.