Helén Sjöstedt

HHelen Sjostedtelén Sjöstedt är legitimerad lärare F-3 med behörighet i svenska, NO, SO och matematik och bild. Hon är särskilt intresserad av att arbeta med barns läs- och skrivutveckling och använder gärna förhållningssättet Write to Read, att skriva sig till läsning med iPads, i arbetet med de yngre eleverna. Helén arbetar också gärna med olika former av filmproduktioner, att skriva digitala böcker och med skönlitteratur som inspiration tillsammans med eleverna. 

Helén bor med sin man i Södertälje, där är  hon född och uppvuxen. Fritiden tillbringar hon gärna i deras kolonistuga där hon för en ständig kamp med rådjur och björktrastar om vem som har rätt till de amerikanska blåbären.