Frida Andersson

Frida AnderssonFrida Andersson är legitimerad lärare med behörighet från förskoleklass till gymnasial nivå. I ämnen som bild, matematik, svenska, biologi, fysik, kemi, teknik. Frida har en bred utbildning och har sammanlagt studerade sex år. Stora delar av lärarutbildning var inriktad sig mot IKT.

Tidigare har hon arbetat som klasslärare och lärare i fritidshem i Huddinge kommun och även i Älvsjö. Hon har främst erfarenhet av att arbeta i de lägre åldrarna. Frida ser fram emot att få arbeta i nytänkande miljöer, där det är lika stor fokus på hälsan som den digitala förmågan. Hon tror på ett lustfyllt lärande, att möta varje elev individuellt och ge möjlighet att utforska från elevernas egna intresse.

Frida bor i Glömsta tillsammans med sin man och dotter. Hon kommer från en småstad i Västergötland, vilket fortfarande hörs på dialekten. På fritiden intresserar hon sig mycket för kultur och laddar ny energi med en powerwalk i skogen.