Daniel Weiland

Porträttbild av Daniel WeilandDaniel Weiland är Ma/NO-lärare, uppvuxen i Segeltorp där han fortfarande bor tillsammans med fru och två barn.

Daniel började sin lärarkarriär som vikarie på Segeltorpsskolan i mitten av 90-talet för att sedan, efter lärarutbildningen i Stockholm, börja jobba i Nacka kommun på Saltsjö-Duvnäs skolenhet där han under 14 års tid arbetat med framförallt matematik och NO, men på senare år även med IKT och datorn i undervisningen. Daniel har satsat hårt på att utveckla sin undervisning med hjälp av internet, datorer och iPads. Exempelvis har Daniel spelat in kortare genomgångar med Educreation så att eleverna kan komma till klassen redo för prolemlösning, dokumenterat experiment tillsammans med elever på Youtube och löpande informerat föräldrar via klassbloggen.

På fritiden är han en mångsysslare som älskar segling, fiske, hårdrock och brädsporter. Läs mer om Daniel här.