Vem

Vem är vem på Skapaskolan?

Lärteamen består av de lärare och fritidspedagoger som ansvarar för en årskurs eller verksamhet. Läsåret 2017/2018 ser lärteamen ut enligt följande:

Årskurserna f – 3 kommer att samverka, liksom 4-5 och 6-8.

Förskoleklass: Chris Andersson och Tina Persson

Ettan: Emma Adrian, Lena Vegger, Ornina Butros, Nina Baresso samt Arni Steingrimsson

Tvåan: Frida Andersson, Anna Wester samt Arni Steingrimsson

Trean: Ulrika Öqvist, Helén Sjöstedt

Fyran: Jonas Thomsson, Christos Christos Kalemos samt Alexander Rindstedt

Femman: Daniel Weiland samt Mats Lindgren.

Team som undervisar i saxan, sjuan och åttan: Alexandra Roupé, Elin Dahlin, Jennie Kronwall samt Fredric Edin.

Ämneslärare: Andy Cargill (musik), Angelica Löfberg (idrott & hälsa) samt Jennie Kronwall (slöjd och bild).

Fritids: Nina Baresso, Ornina ButrosAlexander Rindstedt, Christos Kalemos, Louise Hellbom samt Arni Steingrimsson. 

Skolhälsan består av rektor, hälsopedagog speciallärare och skolsköterska. Vi har även tillgång till skolläkare, kurator och psykolog utifrån behov. Skolhälsans uppdrag är att stötta lärteamen att hitta undervisningsformer som gör att alla elever har förutsättningar att må bra och utvecklas mot målen med undervisningen under hela skol- och fritidsdagen. 

Serviceteamet består av köket — Kholut Ayoub och Robin Blomkvist samt vaktmästare Christian Holst.

Skolledningen består av rektor Fredrik Plahn samt administratör Hanna Ståhl. Skapaskolans verksamhetschef och grundare Christer Holger arbetar med utveckling på längre sikt, just nu med fullt fokus på bygget av vår nya skola. Flyttlasset till Rosenhill går i augusti 2018.