Vem

Vem är vem på Skapaskolan?

Lärteamen består av de lärare och fritidspedagoger som ansvarar för en årskurs eller verksamhet. Läsåret 2016/2017 ser lärteamen ut enligt följande:

Årskurserna f – 2 kommer att samverka, och eleverna kommer under året att gradvis lära känna och arbeta med personal från alla tre lärteam.

Förskoleklass: Chris Andersson, Tina Persson

Tvåan: Johanna Sandman, Anna Wester

Trean: Ulrika Öqvist, Helén Sjöstedt

Fyran: Jonas Thomsson samt Alexander Rindstedt

Femman: Daniel Weiland samt Mats Lindgren.

Sexsjuan: Alexandra Roupé och Elin Dahlin.

Ämneslärare: Andy Cargill (musik), Angelica  (idrott o hälsa)

Fritids: Nina Baresso, Ornina ButrosAlexander Rindstedt, Christos Kalemos

Skolhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator Sanaz Arnimo och skolsköterska. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolhälsan utifrån behov. Skolhälsans uppdrag är att stötta lärteamen att hitta undervisningsformer som gör att alla elever har förutsättningar att må bra och utvecklas hela skol- och fritidsdagen. 

Serviceteamet består av köket — Kholut Ayoub och Robin Blomkvist samt vaktmästare Christian Holst.

Skolledningen består av rektor samt administratör. Skapaskolans verksamhetschef och grundare Christer Holger arbetar med utveckling på längre sikt, just nu med fullt fokus på bygget av vår nya skola. Flyttlasset till Rosenhill går i augusti 2018.