Varför

På Skapaskolan är vi en samling engagerade skolmänniskor som delar en insikt. Att samhället står inför en transformation där nya krav ställs på samhällsmedborgare.

Med digitalisering och globalisering förändras villkoren för medborgarskap, arbete, samvaro, lärande och till och med vad de innebär att vara människa. Gamla modeller och system fungerar inte längre. Vi ser hur den samhällsmodell som inte längre fungerar har lett till sociala, ekonomiska och ekologiska kriser genom sin särkoppling – dvs att dela upp saker som om de inte hörde ihop.

Vi står vid ett vägskäl där samhällets ökade komplexitet antingen kan slita isär vårt samhälle och skapa nya polariseringar och problem. Eller så kan vi bygga nya gynnsamma perspektiv, förmågor och arbetsformer. Då kan vi dra nytta av samhällets förändring och tillsammans bygga på de nya möjligheter som uppstått. 

Vi som skola och medarbetare, samt våra elever, ska vara med i formandet och delande av nya hållbara modeller utifrån dagens utmaningar och möjligheter. Kärlek och meningsfullhet är några av nycklarna i denna transformation. Förmågan att möte och samskapa med de som är olika mig likaså. Förmåga till kreativitet och skapande likaså.

Kärlek för att vi människor och världen i stort behöver mer kärlek. För oss handlar det lika mycket om att ge kärlek som att få. Lyckoforskningen visar att vi är aldrig så glada som när vi gör saker för andra.

Meningsfullhet för att livet måste ha mening. Skolan behöver vara meningsfull för att man som elev ska må bra och vilja lägga ned det stora arbete som skolan innebär.

Kärlek meningsfullhet och transformation är Skapaskolans kärnvärden och de går hand i hand med vår mission – mod och förmåga att följa sina drömmar!

Utifrån dessa övertygelser skapar  i en skola som vi anser kan ge våra elever det de behöver för att vara delaktiga i att göra världen lite bättra och bidra i den transformation som krävs. Värdeskapande lärande och Hjärnkunskap & hjärnträning är vår inriktning för att det svarar mot våra kärnvärden och den transformation som vi ser som nödvändig.