Vad

Skapaskolan är en fristående grundskola med inriktning på IT och hälsa i Glömsta i Huddinge. Idag är vi 265 elever från förskoleklass till årskurs sju och vi planerar att växa upp till årskurs nio och till 480 elever. Augusti 2018 flyttar vi verksamheten till en nybyggd fantastisk skolbyggnad i Rosenhill.

Skapaskolan tar avstamp i frågor som är viktiga för eleverna och med engagerade och skickliga lärare och moderna hjälpmedel skapar vi en skola där barnens nyfikenhet styr den lärarledda undervisningen mot läroplanens mål.

Digitala verktyg är ett naturligt inslag i vår verksamhet och elever får tillgång till detta från start för att skapa förutsättningar till ett förstärkt lärande som kan fortsätta t.ex. på fritids, hos kompisen och hemma.

Varje skoldag på Skapaskolan innefattar någon typ av idrott och rörelse. Antingen vid någon av de närliggande idrottsanläggningarna vid Källbrinks IP eller i anslutning till skolan.

Fritidsverksamheten på skolan genomsyras av samma anda som skolan i övrigt och på så sätt skapar vi en meningsfull helhet för eleverna.

”En ny skola med skickliga, nyfikna och erfarna lärare och inriktning på IT och hälsa