Skapaskolan 2019 | Process
18
archive,tag,tag-process,tag-18,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nuläget i bygget

(Uppdaterad 171201) Det är för närvarande god utveckling i projektet: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen arbetar med vägen sedan augusti. Kommunen har bifallit marklov och bygglov. Marklovet har vunnit laga kraft och möjliggör att vi kan inleda arbete på tomten. Bygglovet har godkänts av Länsstyrelsen...

Kommunen har bifallit bygglov och marklov!

Kommunen har under juli månad bifallit vårt bygglov och marklov. Marklovet vinner nu laga kraft och vår byggherre inleder markarbeten under v.33. Inom kort framgår om bygglovet överklagas eller ej. Ett bygglov kan överklagas endast en gång och vi beräknar att det tar några månader...

Kommunen igång med vägbygget!

Kommunen och deras entreprenör Sveab är nu igång med bygget av vägen som kommer att löpa framför skolan. Området är nu avspärrat under tiden för vägbygget och skolbygget. Mer information finns att läsa på kommunens projektsida. Vi kommer att ha möjlighet att nå tomten för arbeten från...

Nya Skapaskolan under ytan

Vi på Skapaskolan arbetar för att ständigt befinna oss i ett gemensamt lärande där pedagoger, elever och skolledare tillsammans tar ansvar för att skapa den skola och miljö vi vill ha....