Skapaskolan 2018 | Pedagogik
647
page-template-default,page,page-id-647,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pedagogik och lärprocess

Värdeskapande lärande

På Skapaskolan står Värdeskapande lärande i centrum vilket innebär att du som elev ska känna att arbetet i skolan också är till nytta för andra än dig själv. Tanken kring denna pedagogik bygger på forskning från Chalmers tekniska högskola som visat på stor effekt för motivation och lärande för grundskoleelever. När du gör något för andra och påverkar omvärlden så aktiveras hjärnan i högre utsträckning och du lär dig mer. Meningsfullhet är en stark drivkraft för människan och det nyttjar vi därför i vår pedagogik.

Under året har våra elever till exempel skrivit publicerade insändare, gjort filmer tillsammans med forskare, skrivit böcker som sålts till förmån för elever i andra delar av världen och skrivit texter som publicerats i digitala uppslagsverk.

Fördelar med skapaskolans pedagogik
 1. Tydliga mål med lärandet.
 2. Tydligt vilket värdeskapande som ska uppstå.
 3. Engagerande introduktioner till eleverna.
 4. Vi visar konkret vad eleverna förväntas uppnå.
 5. Vi bygger in kollaborativa arbetsmoment.
 6. Eleverna får formativ bedömning, det innebär feedback som man sedan får arbeta vidare med, istället för bara en slutlig bedömning.
Digitala verktyg

En förutsättning för vårt värdeskapande lärande och att eleverna kan vara aktiva och produktiva i sitt lärande är vårt digitala arbetssätt. Alla elever disponerar en lärplatta där läromedel, och olika miljöer för lärande tillgängliggörs. Det innebär att elevernas lärande blir gränslöst och oftast fortsätter lärande diskussioner med kamrater och pedagoger efter skoldagen.

Lärprocess

Vi har en gemensam läroprocess för hela skolan som bygger på värdeskapande lärande och lärprocessen “Att skiva sig till lärande”, vilket är en beforskad process framtagen av Sollentuna kommun som har visat sig leda till goda kunskapsresultat. Läs mer om “Att skriva sig till lärande” här.

Vår lärprocess består av följande moment:
 • Mål och uppgift
 • Inspiration
 • Modella elevuppgifter
 • Kollaborativa arbetsuppgifter
 • Framåtsyftande bedömning
 • Summerande bedömning
 • Reflektion för pedagoger