Skapaskolan 2019 | Pedagogik
647
page-template-default,page,page-id-647,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pedagogik

På Skapaskolan arbetar vi utifrån två pedagogiska ledstjärnor – Kooperativt lärande och Värdeskapande lärande.

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande innebär att elever aktiveras genom att interagera med varandra på olika förbestämda sätt. Syftet är att göra elever aktiva så att de lär sig mer och så att relationer stärks i gruppen. Det kooperativa lärandet genomförs både med interaktion direkt i klassrummet samt genom digital interaktion. Det kooperativa lärandet gör skolan roligare och eleverna blir resurser i varandras lärande. Det kooperativa lärandet är väl beforskat med goda resultat. Mer information och bakomliggande forskning finns här.

Värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande innebär att elevernas arbete också leder till något förutom att elever och lärare är inbegripna i elevens lärande. Ett exempel är att elever skriver artiklar på Wikipedia som kommer den som söker till gagn eller att elever publicerar insändare i lokaltidningen. Tanken kring denna pedagogik bygger på forskning från Chalmers tekniska högskola som visat på stor effekt för motivation och lärande för grundskoleelever. När du gör något för andra och påverkar omvärlden så aktiveras hjärnan i högre utsträckning och du lär dig mer. Meningsfullhet är en stark drivkraft för människan och det nyttjar vi därför i vår pedagogik.

Under åren har våra elever till exempel skrivit publicerade insändare, gjort filmer tillsammans med forskare, skrivit böcker som sålts till förmån för elever i andra delar av världen och skrivit texter som publicerats i digitala uppslagsverk. Här är ett exempel från våra elever som gör en kampanj för att rädda hajar.

Fördelar med skapaskolans pedagogik.

Sammantaget innebär vår pedagogiska inriktning att elevers motivation ökar och det blir värt att anstränga sig i skolan. För dig som längtar bortom skolboken och är beredd att arbeta för att lära dig kan vi erbjuda en utmanande och spännande undervisning.

Digitala verktyg

En förutsättning för vårt värdeskapande lärande och att eleverna kan vara aktiva och produktiva i sitt lärande är vårt digitala arbetssätt. Alla elever disponerar en lärplatta där läromedel, och olika miljöer för lärande tillgängliggörs. Det innebär att elevernas lärande blir gränslöst och oftast fortsätter lärande diskussioner med kamrater och pedagoger efter skoldagen.