Skapaskolan 2018 | Om nya skolan
803
page-template-default,page,page-id-803,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Om nya skolan

Till hösten kommer vår nya fantastiska skolbyggnad vara på plats i centrala Huddinge och vi har då plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Även när det gäller den nya skolbyggnaden har vi format verkligheten utifrån idé och vision. Vi har ställt oss frågan om vilken form av byggnad och inredning som stöttar vår verksamhet på bästa möjliga sätt. Svaret blev att vi vill ha en vänlig skola som i varje vrå har formats för sitt uppdrag; att bidra till trygghet, lärande och utveckling för de elever som kommer att tillbringa stora delar av sin tid här de kommande tio åren.

Vi vill ha en varm och familjär skola som signalerar ”välkommen!”, som ställer frågor som ”vem är du och vad vill du lära dig?”. Vi vill ha en skola som bjuder in till kreativitet, samarbete, reflektion och framåtanda. En skola som med glimten i ögat säger ”tänk om vi skulle prova att göra på ett annat sätt?”

Arkitekten har ordet

Byggnaden kommer att bli drygt 5000 kvm, helt utvecklade och anpassade för att passa Skapaskolans unika arbetssätt med aktivitetsbaserat lärande och betoning på teknik och hälsa.

Skolan är ritad som en fortsättning på det omgivande landskapet. Terrängen på den östra sidan sammanlänkas med byggnaden genom en lekplats på taket. Staketet som omger lekplatsen är i samma material som fasaden på huset och sträcker sig till samma nivå som trädtopparna för att skapa en sammanhållen känsla med omgivande miljö. Taket på skolan kommer vara gräsbevuxet för att ytterligare förstärka byggnadens sammansmältning med naturen runt omkring.

Vi har också valt att ha en kurva i fasaden för att byggnadens utseende ska följa vägens utseende och smälta in väl. Skolans har fått glaspartier mot entrén för att skapa en öppen och välkomnande känsla. Den elev, förälder, medarbetare eller besökare som är på väg in i skolan kan ta del av verksamheten redan utanför byggnaden och därmed bli en del av gemenskapen innan man tar steget in i skolan. Väl inne i byggnaden möts man av skolans ”hjärta” som är navet i skolan och platsen som förenar restaurang, bibliotek, makerspace och lärstudios.

Skolans inre uppbyggnad är gjord utifrån tre nivåer. Hjärtat i mitten, därefter breakout zones som övergår i lärstudios. Breakout zones ersätter den traditionella korridoren och erbjuder utrymmen för arbete i mindre grupper. Själva lärstudion är uppbyggd utifrån en tanke om mindre rum i rummet, där varje yta är utvecklad utifrån en viss typ av kommunikation och lärsituation. Tanken är att alla elever ska kunna hitta sin optimala miljö för lärande.

/Cage Copher, Street Monkey Architects

Byggvärden

Utifrån våra tankar om skolan har vi formulerat ett antal värden som vi vill att den nya skolan skall bära.

Välkomnande och personligt

Skolan ska andas personlighet, värme och vänlighet för att bidra till elevers och medarbetares trygghet.

Visa upp

Skolan ska på olika sätt lyfta fram elevers arbeten och därigenom bidra till skapande, glädje, stolthet, delade tankar och ökat lärande.

Samarbete

Skolan är en plats för samverkan. Genom att sätta ord på tankar, uttrycka sig, lyssna på andra och mötas, uppstår lärande.

Variation

Skolan ska innehålla stora olikheter för att kunna passa för olika tillfällen, olika läraktiviteter och för olika individers preferenser.