Skapaskolan 2018 | Om nya skolan
11953
page-template-default,page,page-id-11953,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Om nya skolan

Till hösten kommer vår nya fantastiska skolbyggnad vara på plats i centrala Huddinge och vi har då plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Även när det gäller den nya skolbyggnaden har vi format verkligheten utifrån idé och vision. Vi har ställt oss frågan om vilken form av byggnad och inredning som stöttar vår verksamhet på bästa möjliga sätt. Svaret blev att vi vill ha en vänlig skola som i varje vrå har formats för sitt uppdrag; att bidra till trygghet, lärande och utveckling för de elever som kommer att tillbringa stora delar av sin tid här de kommande tio åren.

Vi har testat oss fram i vår tillfälliga etablering vilket har gjort att vi kunnat prova oss fram och lära längs vägen vad som fungerar bra. Det gör att vi nu kan och vågar bygga en alldeles unik och underbar skola! Välkommen!

Arkitekten har ordet

Byggnaden kommer att bli drygt 5000 kvm, helt utvecklade och anpassade för att passa Skapaskolans unika arbetssätt med aktivitetsbaserat lärande och betoning på teknik och hälsa.

Skolan är ritad som en fortsättning på det omgivande landskapet. Terrängen på den östra sidan sammanlänkas med byggnaden genom en lekplats på taket. Staketet som omger lekplatsen är i samma material som fasaden på huset och sträcker sig till samma nivå som trädtopparna för att skapa en sammanhållen känsla med omgivande miljö. Taket på skolan kommer vara gräsbevuxet för att ytterligare förstärka byggnadens sammansmältning med naturen runt omkring.

Vi har också valt att ha en kurva i fasaden för att byggnadens utseende ska följa vägens utseende och smälta in väl. Skolans har fått glaspartier mot entrén för att skapa en öppen och välkomnande känsla. Den elev, förälder, medarbetare eller besökare som är på väg in i skolan kan ta del av verksamheten redan utanför byggnaden och därmed bli en del av gemenskapen innan man tar steget in i skolan. Väl inne i byggnaden möts man av skolans ”hjärta” som är navet i skolan och platsen som förenar restaurang, bibliotek, makerspace och lärstudios.

Skolans inre uppbyggnad är gjord utifrån tre nivåer. Hjärtat i mitten, därefter breakout zones som övergår i lärstudios. Breakout zones ersätter den traditionella korridoren och erbjuder utrymmen för arbete i mindre grupper. Själva lärstudion är uppbyggd utifrån en tanke om mindre rum i rummet, där varje yta är utvecklad utifrån en viss typ av kommunikation och lärsituation. Tanken är att alla elever ska kunna hitta sin optimala miljö för lärande.

/Cage Copher, Street Monkey Architects

Byggvärden

Utifrån våra tankar om skolan har vi formulerat ett antal värden som vi vill att den nya skolan skall bära.

Välkomnande och personligt

Skolan ska andas personlighet, värme och vänlighet för att bidra till elevers och medarbetares trygghet.

Visa upp

Skolan ska på olika sätt lyfta fram elevers arbeten och därigenom bidra till skapande, glädje, stolthet, delade tankar och ökat lärande.

Samarbete

Skolan är en plats för samverkan. Genom att sätta ord på tankar, uttrycka sig, lyssna på andra och mötas, uppstår lärande.

Variation

Skolan ska innehålla stora olikheter för att kunna passa för olika tillfällen, olika läraktiviteter och för olika individers preferenser.

Lugn och ro

Utifrån vår insikt om att det lärande vi vet är framgångsrikt idag skapar mer ljud det lärande man traditionellt eftersträvat så har vi byggt flertalet ljudzoner i samma lärstudio.

Fasadbilder

På bilderna ser man skolan fina proportioner och hur den passar in i landskapet. Skolan har ett varmt och fint uttryck.

Planlösningar

Skolan fördelar sig i tre plan och upptar drygt 5 000 kvm. På första våningen ser man ”hjärtat” innanför huvudentrén. Här möts man direkt av blibliotek, café, restaurang, musiksal, verkstad och sist men inte minst en poddstudio. Tanken är att ge en varm och central entré där man genast möts av aktivt lärande. De två övre planen rymmer lärstudios och personalutrymme.
Fast möblering i gult och grönt är korrekt. Röd lös möblering är endast skisser.

Fast möblering

Allt eftersom vi provat oss fram kring lärmiljön har vi märkt att vi vill ha ett stort inslag av fast, ändamålsenlig möblering. Då vi inte hittat något tillgängligt som svarat mot det vi velat ha så har vi helt enkelt tagit fram ett helt eget möbelprogram som vi bygger tillsammans med våra partners. Syftet är att skapa en variationsrik miljö med yteffektiv samling, tysta sektioner samt inbjudande och trygga arbetsplatser.

Senaste inläggen från Byggbloggen

Följ skolans byggnation på byggbloggen.

 • Arbetet med inredning pågår!

  Parallellt med utvecklingen av vår nya skolbyggnad har vi utformat ett helt eget och fast möbelprogram som vi skrivit om tidigare. Det rör sig bland annat om loft, minirum, gradänger och djupa fönsternischer som alla bidrar till lärandet genom att ge byggnaden variation, trygga platser......

 • En kontur växer fram

  Den nya Skapaskolan håller i ett raskt tempo på att ta form. Varje dag kommer fler delar på plats och just nu så ser byggnaden ut så här:     Skolan beräknas vara klar för inflytt under den senare delen av höstterminen.  ...

 • Hjärtat växer fram!

  Navet i vår nya skola växer fram! Vi kallar det hjärtat. Här finns caféet, biblioteket, restaurangen, poddstudion och en stor trappa med sittplatser i mitten. I anslutning till hjärtat finns musik & dramasalen, verkstaden och labbsal. Vi tänker oss hjärtat som en plats där stora......

 • Mitt kungarike för ett loft!

  Häromdagen bjöd jag med ett gäng åttor in treornas lärstudio där vi har prototypmöblerna för nya Skapaskolan. Syftet var att se att möblerna vi designat för vår nya skola fungerade bra även med större elever som våra åttor. Först testade vi gradängen som vi designat......

 • En titt in i husfabriken

  Som vi tidigare meddelat så är vår husleverantör Friendly Building igång och bygger den nya Skapaskolans byggnad i moduler i fabriken i Polen. De bygger hus med mycket hög kvalitet och energieffektivitet och är hittills ensamma om att ha byggt hus i modulteknik som har......

 • Prototyper för fast inredning levererade till Skapaskolan

  Under den tid vi varit på den tillfälliga placeringen har vi utforskat vilken lärmiljö som stöttar vår verksamhet på bästa sätt. Vi har tagit fram ett unikt koncept utifrån vad vi ser gagnar elevernas lärande och utveckling och som möjliggör och stärker den verksamhet vi......