Skapaskolan 2019 | Medarbetare
12412
page-template-default,page,page-id-12412,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Medarbetare

Chris Andersson

Chris Andersson är klasslärare för förskoleklass på Skapaskolan. Chris är behörig lärare för förskoleklassen genom sin utbildning till förskolelärare.

Tina Persson

Tina är klasslärare för förskoleklassen på Skapaskolan. Tina är utbildad fritidsledare och har en lång erfarenhet av pedagogrollen.

Nadine Nyholm

Nadine är fritidspedagog med hemvist i förskoleklass.

Malin Eriksson

Malin är fritidspedagog i förskoleklass. Malin är behörig lärare i fritidshem och idrott.

Anna Wester

Anna är klasslärare för årskurs ett på Skapaskolan. Anna är behörig lärare i SO.

Märta Christenson

Märta är klasslärare i årskurs ett. Märta är behörig lärare för yngre åldrar och för musik F-9.

Arni Steingrimsson

Arni är lärare i fritidshem på Skapaskolan med hemvist i årskurs ett. Arni har en kandidatexamen i statskunskap.

Marcus Magnusson

Marcus är lärare i fritidshem på Skapaskolan med hemvist i årskurs ett.

Frida Andersson

Frida är klasslärare i årskurs två och är behörig lärare i matematik, svenska, NO-ämnena samt teknik till årskurs 6, hon är även behörig bildlärare från år 1 till gymnasiet.

Lola Johnston Lindström

Lola är klasslärare i årskurs två. Lola är behörig lärare i yngre åldrar.

Nina Baresso

Nina Baresso arbetar som lärare i fritidshem på Skapaskolan med hela fritids samt i årskurs två. Nina arbetar också som lärare i hemkunskap.

Ulrika Öqvist

Ulrika är klasslärare i årskurs tre samt förstelärare med inriktning språkutveckling. Ulrika är behörig lärare för yngre åldrar.

Helén Sjöstedt

Helén är klasslärare för årskurs tre på Skapaskolan. Helen är behörig lärare för yngre åldrar.

Ornina Butros

Ornina är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Hon arbetar med hela fritidshemmet och är med och bedriver undervisning i årskurs tre. Ornina är behörig lärare i fritidshem.

Daniel Weiland

Daniel är klasslärare för årskurs fyra på Skapaskolan. Daniel är behörig lärare i matte och NO.

Mats Lindberg

Mats är klasslärare för årskurs fyra på Skapaskolan samt förstelärare på Skapaskolan. Mats är behörig lärare i SO.

Christos Kalemos

Christos är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Christos arbetar med hela fritids och deltar i undervisningen för årskurs fyra. Christos är utbildad fritidspedagog.

Åsa Lomas

Åsa är klasslärare i årskurs fem. Åsa är behörig lärare.

Caroline Valo

Caroline är klasslärare i årskurs fem. Caroline är behörig lärare.

Hampus Kvist

Hampus arbetar på fritids samt i årskurs fem. Hampus är en erfaren pedagog som läst delar av lärarutbildningen med inriktning matematik.

Joel Bellander

Joel är klasslärare i årskurs sex.

Fatma Yaser

Fatma är klasslärare i årskurs sex.

Fredric Edin

Fredric är mentor i årskurs sju på Skapaskolan. Fredric är behörig matte- och NO-lärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i matte och NO.

Maria Wiman

Maria är mentor i årskurs sju och är behörig SO-lärare. Maria undervisar årskurs 7-9 i SO och svenska. Marie utsågs till Sveriges bästa lärare 2019 av Sydsvenska Handelskammaren och är även författare till boken ”Värdeskapande lärande”.

Elin Dahlin

Elin Dahlin är mentor i årskurs sju och förstelärare på Skapaskolan. Elin är behörig SO-lärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i SO.

Resul Erdogan

Resul är mentor i årskurs sju. Han är behörig SO-lärare och undervisar i SO-ämnen för årskurs 7-9.

Alexandra Roupé

Alexandra är mentor i årskurs åtta på Skapaskolan. Alexandra är behörig svensk- och engelsklärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i svenska och engelska.

Ammi Sima

Ammi är mentor i årskurs åtta samt behörig lärare i svenska och engelska som hon undervisar i.

Johan Gustavsson

Johan är mentor i årskurs åtta och behörig lärare i historia och matematik för årskurs 7-9 samt gymnasiet. Johan undervisar i matematik och NO-ämnen för årskurs 7-9.

Agnes Brandels

Agnes är mentor i årskurs åtta och behörig lärare i bild för grund- och gymnasieskolan. Agnes undervisar i bild och slöjd för årskurs 7-9.

Wisam Shaba

Wisam arbetar på fritids och har även hemvist i årskurs åtta.

John Bang

John Bang är Skapaskolans musiklärare samt mentor i årskurs nio och han är behörig musiklärare för hela grundskolan.

Jennie Kronwall

Jennie är mentor i årskurs nio samt Skapaskolans slöjdlärare. Jennie genomgår lärarutbildningen till slöjdlärare och hon undervisar elever i årskurs 3-9 i slöjd.

Angelica Löfberg

Angelica är lärare i idrott & hälsa på Skapaskolan samt mentor i årskurs nio. Hon är behörig lärare i idrott & hälsa.

Sara Thörn

Sara är lärare i idrott & hälsa för årskurs 1-6. Sara är behörig lärare i idrott & hälsa samt för fritidshem.

Henrik Mankefors

Henrik är skolans vaktmästare.

Fredrik Plahn

Fredrik Plahn är rektor på Skapaskolan. Fredrik har tidigare arbetat som lärare och som rektor under en längre tid i både privat och kommunal verksamhet. Fredrik är behörig lärare i grunden och han har genomgått rektorsutbildningen.

Erika Köster

Erika är biträdande rektor på Skapaskolan. Hon har arbetat som rektor och är behörig lärare i grunden. Erika har också genomgått rektorsutbildningen.

Hanna Ståhl

Hanna är Skapaskolans administratör. Hon har tidigare arbetat i dataspelsbranschen och varit ekonomichef på en förskolekoncern.

Christer Holger

Christer Holger är Skapaskolans grundare och verksamhetschef.

Sara Sundgren

Sara är skolans socialpedagog och arbetar med kartläggning och socialt arbete.

Sofia Andersson

Sofia ansvarar för vår grupp för återgång i skola

Rikard Söderholm

Rikard arbetar på fritids samt i vår grupp för återgång i skola.

Malin Larsson

Malin är Skapaskolans specialpedagog. Malin är behörig specialpedagog.

Stina Sunkel

Stina är vår skolsköterska och har tidigare arbetat som specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom.

Javier Goicoechea

Javier är lärare i spanska.

Nina Asimus

Nina är lärare i tyska. Nina är behörig lärare i tyska.

Lena Vegger

Lena är en pensionerad lärare som arbetar extra som klasslärare på Skapaskolan. Lena är behörig lärare för yngre åldrar.

Emma Adrian

Emma är behörig lärare för yngre åldrar. Emma är för närvarande föräldraledig.

Daniél Kallonas

Daníel är vår kökschef.

Om oss på Skapaskolan

Vi är en samling engagerade och nyfikna pedagoger som tycker om att samarbeta. Vi ha en gemensam idé om att skolan måste vara meningsfull och att om vi strävar efter att lärandet ska spela roll på riktigt så kan vi nå dit. Vi kallar det värdeskapande lärande. Vi anser också att modern hjärnforskning har meningsfulla perspektiv och insikter om människor i allmänhet och pedagoger och elever i synnerhet. Vi drar nytta av nya rön för utveckla undervisningen och samvaron på Skapaskolan.