Skapaskolan 2019 | Medarbetare
12412
page-template-default,page,page-id-12412,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Medarbetare

Chris Andersson

Chris är klasslärare för förskoleklass.

Anna Nordin

Anna är klasslärare för förskoleklass.

Sandra Savci

Sandra arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Ornina Melkemichel

Ornina arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Lola Johnston Lindström

Lola är klasslärare i ettan.

Åsa Lomas

Åsa är klasslärare i ettan.

Christos Kalemos

Christos arbetar i ettan och på fritidshemmet.

Petronella Norman

Petronella arbetar i ettan och på fritidshemmet.

Ulrika Öqvist

Ulrika är klasslärare i tvåan. Ulrika är förstelärare.

Linnea Bay

Linnea är klasslärare i tvåan.

Tina Persson

Tina arbetar i tvåan och på fritidshemmet.

Melicia Malke

Melicia arbetar i tvåan och på fritidshemmet.

Anna Wester

Anna är klasslärare i trean.

Märta Christenson

Märta är klasslärare i trean.

Jannike Vall

Jannike arbetar i trean och på fritidshemmet.

Marcus Magnusson

Marcus arbetar i trean och på fritidshemmet.

Sam Tassori

Sam är klasslärare i fyran.

Maria Hallenborg

Maria är klasslärare i fyran.

Lotta Sjöström

Lotta arbetar i fyran och på fritidshemmet.

Joel Bellander

Joel är klasslärare i femman.

Ann Ulfves

Ann är klasslärare i femman.

Nina Baresso

Nina arbetar i femman och på fritidshemmet.

Daniel Weiland

Daniel är klasslärare i sexan.

Mats Lindberg

Mats är klasslärare i sexan. Mats är förstelärare.

Elin Björk

3 frågor till…

Elin är mentor i sjuan och arbetar med SYV-arbete och är även förstelärare.

Ammi Sima

Ammi är mentor i sjuan. Ammi undervisar i SV/EN.

Johan Gustavsson

Johan är mentor i sjuan. Johan undervisar i MA/NO.

Rasmus Sundgren

Rasmus är mentor i åttan. Rasmus undervisar i MA/NO

Joachim Öhlin

Joachim är mentor i åttan. Joachim undervisar i SV/EN

Emelie Larsson

Emelie är mentor i åttan. Emelie undervisar i SO.

Maria Wiman

Maria är mentor i nian. Maria undervisar i SV/SO.

Anders Enström

Anders är mentor i nian. Anders undervisar i MA/NO. Anders är förstelärare.

John Bang

John Bang är mentor i nian. Johan undervisar i musik för ÅK6-ÅK9.

Angelica Löfberg

Angelica är mentor i nian. Angelica undervisar i idrott och hälsa för årskurs 4-9.

Hanna Bakke

Hanna undervisar i slöjd för årskurs 4,5,6,7 och 9.

Severa Malmnäs

Severa undervisar i slöjd för årskurs 4,6,7,8 och 9.

 Fredrik Myhr

Fredrik arbetar som musiklärare för ÅK3-ÅK5.

Sara Thörn

Sara är lärare i idrott & hälsa för årskurs 1-6.

Frida Andersson

Frida är lärare i bild för årskurs 4-9 samt speciallärare för årskurs 7-9.

Fredrik Plahn

Fredrik är rektor på Skapaskolan.

Hanna Ståhl

Hanna är Skapaskolans administratör.

Martin Åleheim

Martin är Skapaskolans verksamhetschef.

Rikard Söderholm

Rikard ansvarar för vår grupp för återgång i skola

Sara Sundgren

Sara arbetar på fritidshemmet och i vår grupp för återgång i skola.

Susanna Jonsson

Susanna är Skapaskolans speciallärare.

Stina Sunkel

3 frågor till…

Stina är vår skolsköterska.

Linda Lilja

Linda är skolans kurator.

Javier Goicoechea

Javier är lärare i spanska.

Nina Asimus

Nina är lärare i tyska.

Emma Adrian

Emma är för närvarande tjänstledig.

Daniél Kallonas

Daníel är vår kökschef.

Kholut Ayoub

Kholut arbetar som köksbiträde.

Ulrika Andén

Ulrika arbetar som köksbiträde.

Eleonore Bleckert

Eleonore arbetar som köksbiträde.

Om oss på Skapaskolan

Vi är en samling engagerade och nyfikna pedagoger som tycker om att samarbeta. Vi har en gemensam idé om att skolan måste vara meningsfull och att om vi strävar efter att lärandet ska spela roll på riktigt så kan vi nå dit. Vi kallar det värdeskapande lärande. Vi anser också att modern hjärnforskning har meningsfulla perspektiv och insikter om människor i allmänhet och pedagoger och elever i synnerhet. Vi drar nytta av nya rön för att utveckla undervisningen och samvaron på Skapaskolan.