Skapaskolan 2018 | Medarbetare
798
page-template-default,page,page-id-798,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Medarbetare

Är du intresserad av att arbeta på Skapaskolan? Vi strävar efter att vara Stockholms mest lärorika och meningsfulla arbetsplats för engagerade och skickliga pedagoger. Vi tar alltid emot spontanansökningar och vi räknar med att växa en hel del till höstterminen när vi flyttar till vår nya skola. Spontanansökan skickar du till rektor Fredrik Plahn genom att maila personligt brev och CV till fredrik.plahn@skapaskolan.se.

Just nu söker vi lärare till yngre åldrar. Sök genom att maila personligt brev och CV till fredrik.plahn@skapaskolan.se. Läs mer om tjänsten här.

Chris Andersson

Chris Andersson är klasslärare för förskoleklass på Skapaskolan. Chris är behörig lärare för förskoleklassen genom sin utbildning till förskolelärare.

Tina Persson

Tina är klasslärare för förskoleklassen på Skapaskolan. Tina är utbildad fritidsledare och har en lång erfarenhet av pedagogrollen.

Emma Adrian

Emma är klasslärare för årskurs 1 på Skapaskolan. Emma är behörig lärare för yngre åldrar.

Ornina Butros

Ornina är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Hon arbetar med hela fritidshemmet och är med och bedriver undervisning i årskurs 1. Ornina är behörig lärare i fritidshem.

Lena Vegger

Lena är en pensionerad lärare som arbetar extra som klasslärare på Skapaskolan. Lena är behörig lärare för yngre åldrar.

Frida Andersson

Frida är klasslärare i årskurs 2 på Skapaskolan. Frida är behörig lärare för yngre åldrar.

Anna Wester

Anna är klasslärare för årskurs 2 på Skapaskolan. Anna är behörig lärare i SO.

Arni Steingrimsson

Arni är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Han bidrar i undervisningen i årskurs 1 och 2. Arni har en kandidatexamen i statskunskap.

Ulrika Öqvist

Ulrika är klasslärare i årskurs tre samt förstelärare med inriktning språkutveckling. Ulrika är behörig lärare för yngre åldrar.

Helén Sjöstedt

Helén är klasslärare för årskurs tre på Skapaskolan. Helen är behörig lärare för yngre åldrar.

Jonas Thomsson

Jonas är klasslärare för årskurs fyra på Skapaskolan. Jonas är behörig lärare för mellanstadiet.

Christos Kalemos

Christos är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Christos arbetar med hela fritids och deltar i undervisningen för årskurs fyra. Christos är utbildad fritidspedagog.

Alexander Rindstedt

Alexander är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Alexander arbetar med hela fritids och deltar i undervisningen för årskurs fyra. Alexander är behörig lärare i fritidshem samt hemkunskap och han är också lärare i hemkunskap på Skapaskolan.

Daniel Weiland

Daniel är klasslärare för årskurs fem på Skapaskolan. Daniel är behörig lärare i matte och NO.

Mats Lindberg

Mats är klasslärare för årskurs fem på Skapaskolan samt förstelärare på Skapaskolan. Mats är behörig lärare i SO.

Elin Dahlin

Elin Dahlin är mentor i årskurs åtta och förstelärare på Skapaskolan. Elin är behörig SO-lärare och undervisar elever i årskurs 6-8 i SO.

Fredric Edin

Fredric är mentor i årskurs åtta på Skapaskolan. Fredric är behörig matte- och NO-lärare och undervisar elever i årskurs 6-8 i matte och NO.

Alexandra Roupé

Alexandra är mentor i årskurs sex på Skapaskolan. Alexandra är behörig svensk- och engelsklärare och undervisar elever i årskurs 6-8 i svenska och engelska.

Jennie Kronwall

Jennie är mentor i årskurs sju samt Skapaskolans slöjdlärare. Jennie genomgår lärarutbildningen till slöjdlärare och hon underivisar elever i årskurs 3-8 i slöjd.

Angelica Löfberg

Angelica är lärare i idrott & hälsa på Skapaskolan. Hon är behörig lärare i idrott & hälsa.

Fredrik Plahn

Fredrik Plahn är rektor på Skapaskolan. Fredrik har tidigare arbetat som lärare och som rektor under en längre tid i både privat och kommunal verksamhet. Fredrik är behörig lärare i grunden och han har genomgått rektorsutbildningen.

Hanna Ståhl

Hanna är Skapaskolans administratör. Hon har tidigare arbetat i dataspelsbranschen och varit ekonomichef på en förskolekoncern.

Christer Holger

Christer Holger är Skapaskolans grundare och verksamhetschef.

Madeleine Akpinar

Madeleine är behörig lärare för yngre åldrar. Hon är för närvarande föräldraledig.

Sara Sundgren

Sara Sundgren arbetar som speciallärare på Skapaskolan.

Nina Baresso

Nina Baresso arbetar som lärare i fritidshem på Skapaskolan med hela fritids. Nina arbetar också som lärare i idrott och hälsa.

Anki Krigholm

Anki börjar som speciallärare på Skapaskolan i mars 2018. Anki är behörig speciallärare.

Robin Blomkvist

Robin är Skapaskolans kökschef. Robin är prisbelönt för sitt arbete med att skapa högkvalitativ skolmat.

Eva Göransson

Eva är skolsköterska.

Louise Hellbom

Louise är hälsopedagog på Skapaskolan. Hon arbetar med vår inriktning Hjärnkunskap & Hjärnträning samt som lärare i fritidshem med hela fritids. Louise har en examen i folkhälsa.

Joachim Thornström

Joachim Thornström är Skapaskolans IKT-pedagog. Han är en pionjär inom skolans digitalisering i Sverige och han har en bakgrund som behörig lärare.

Lena Klingvall

Lena är anställd som pedagog på Skapaskolan. Lena är för närvarande föräldraledig.

Dagmar Machutta

Dagmar är behörig lärare i tyska.

Javier Goicoechea

Javier är lärare i spanska.

Lärprocess

Vi har en gemensam läroprocess för hela skolan som bygger på värdeskapande lärande och lärprocessen “Att skiva sig till lärande”, vilket är en beforskad process framtagen av Sollentuna kommun som har visat sig leda till goda kunskapsresultat. Läs mer om “Att skriva sig till lärande” här.

Vår lärprocess består av följande moment:
  1. Mål och uppgift
  2. Inspiration
  3. Modella elevuppgifter
  4. Kollaborativa arbetsuppgifter
  5. Framåtsyftande bedömning
  6. Summerande bedömning
  7. Reflektion för pedagoger