Skapaskolan 2019 | Medarbetare
12412
page-template-default,page,page-id-12412,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Medarbetare

Chris Andersson

Chris är klasslärare för förskoleklass.

Anna Nordin

Anna är klasslärare för förskoleklass.

Sandra Savci

Sandra arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Elina Samuelsson

Elina arbetar i förskoleklass och på fritidshemmet.

Ulrika Öqvist

Ulrika är klasslärare i ettan. Ulrika är förstelärare.

Linnea Bay

Linnea är klasslärare i ettan.

Ornina Melkemichel

Ornina arbetar i ettan och på fritidshemmet.

Nina Baresso

Nina arbetar i ettan och på fritidshemmet.

Tina Persson

Tina arbetar i ettan och på fritidshemmet.

Anna Wester

Anna är klasslärare i tvåan.

Märta Christenson

Märta är klasslärare i tvåan.

Jannike Vall

Jannike arbetar i tvåan och på fritidshemmet.

Frida Andersson

3 frågor till…

Frida är klasslärare i trean.

Lola Johnston Lindström

Lola är klasslärare i trean.

Lotta Sjöström

Lotta arbetar i trean och på fritidshemmet.

Joel Bellander

Joel är klasslärare i fyran.

Ann Ulfves

Ann är klasslärare i fyran.

Christos Kalemos

Christos arbetar i fyran och på fritidshemmet.

Daniel Weiland

Daniel är klasslärare i femman.

Mats Lindberg

Mats är klasslärare i femman. Mats är förstelärare.

Hampus Kvist

Hampus arbetar i femman, sexan och på fritidshemmet.

Åsa Lomas

Åsa är klasslärare i sexan.

Carolina Valo

Carolina är klasslärare i sexan. Carolina är tjänstledig.

Sam Tassori

Sam är klasslärare i sexan.

Jennie Kronwall

Jennie är mentor i sexan. Jennie undervisar i slöjd för ÅK3-ÅK6.

Rasmus Sundgren

Rasmus är mentor i sjuan. Rasmus undervisar i MA/NO

Joachim Öhlin

Joachim är mentor i sjuan. Joachim undervisar i SV/EN

Emelie Larsson

Emelie är mentor i sjuan. Emelie undervisar i SO.

Magdalena Elfvin

Magdalena är mentor i sjuan. Magdalena är slöjdlärare i ÅK7-ÅK9.

Maria Wiman

Maria är mentor i åttan. Maria undervisar i SV/SO.

Anders Enström

Anders är mentor i åttan. Anders undervisar i MA/NO. Anders är förstelärare.

John Bang

John Bang är mentor i åttan. Johan undervisar i musik för ÅK6-ÅK9.

Angelica Löfberg

Angelica är mentor i åttan. Angelica undervisar i idrott och hälsa för årskurs 4-9.

Ammi Sima

Ammi är mentor i nian. Ammi undervisar i SV/EN.

Johan Gustavsson

Johan är mentor i nian. Johan undervisar i MA/NO.

Agnes Brandels

Agnes är mentor i nian. Agnes undervisar i bild.

Elin Björk

3 frågor till…

Elin är mentor i nian och arbetar med SYV-arbete och är även förstelärare.

 Fredrik Myhr

Fredrik arbetar som musiklärare för ÅK3-ÅK5.

Sara Thörn

Sara är lärare i idrott & hälsa för årskurs 1-6.

Henrik Mankefors

Henrik är skolans vaktmästare.

Fredrik Plahn

Fredrik är rektor på Skapaskolan.

Erika Köster

Erika är biträdande rektor på Skapaskolan.

Hanna Ståhl

Hanna är Skapaskolans administratör.

Christer Holger

Christer Holger är Skapaskolans grundare och verksamhetschef.

Rikard Söderholm

Rikard ansvarar för vår grupp för återgång i skola

Sara Sundgren

Sara arbetar på fritidshemmet och i vår grupp för återgång i skola.

Susanna Jonsson

Susanna är Skapaskolans speciallärare.

Stina Sunkel

3 frågor till…

Stina är vår skolsköterska.

Linda Lilja

Linda är skolans kurator.

Javier Goicoechea

Javier är lärare i spanska.

Nina Asimus

Nina är lärare i tyska.

Emma Adrian

Emma är för närvarande tjänstledig.

Daniél Kallonas

Daníel är vår kökschef.

Kholut Ayoub

Kholut arbetar som köksbiträde.

Ulrika Andén

Ulrika arbetar som köksbiträde.

Om oss på Skapaskolan

Vi är en samling engagerade och nyfikna pedagoger som tycker om att samarbeta. Vi har en gemensam idé om att skolan måste vara meningsfull och att om vi strävar efter att lärandet ska spela roll på riktigt så kan vi nå dit. Vi kallar det värdeskapande lärande. Vi anser också att modern hjärnforskning har meningsfulla perspektiv och insikter om människor i allmänhet och pedagoger och elever i synnerhet. Vi drar nytta av nya rön för att utveckla undervisningen och samvaron på Skapaskolan.