Skapaskolan 2018 | Medarbetare
12412
page-template-default,page,page-id-12412,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Medarbetare

Chris Andersson

Chris Andersson är klasslärare för förskoleklass på Skapaskolan. Chris är behörig lärare för förskoleklassen genom sin utbildning till förskolelärare.

Lola Johnston Lindström

Lola är klasslärare i förskoleklass. Lola är behörig lärare i yngre åldrar.

Tina Persson

Tina är klasslärare för förskoleklassen på Skapaskolan. Tina är utbildad fritidsledare och har en lång erfarenhet av pedagogrollen.

My Fernqvist

My är klasslärare i årskurs 1. My är behörig lärare för yngre åldrar.

Nadine Nyholm

Nadine är fritidspedagog med hemvist i årskurs 1.

Ulrika Öqvist

Ulrika är klasslärare i årskurs två samt förstelärare med inriktning språkutveckling. Ulrika är behörig lärare för yngre åldrar.

Helén Sjöstedt

Helén är klasslärare för årskurs två på Skapaskolan. Helen är behörig lärare för yngre åldrar.

Ornina Butros

Ornina är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Hon arbetar med hela fritidshemmet och är med och bedriver undervisning i årskurs 2. Ornina är behörig lärare i fritidshem.

Anna Wester

Anna är klasslärare för årskurs tre på Skapaskolan. Anna är behörig lärare i SO.

Märta Christenson

Märta är klasslärare i årskurs tre. Märta är behörig lärare för yngre åldrar och för musik F-9.

Arni Steingrimsson

Arni är lärare i fritidshem på Skapaskolan med hemvist i årskurs 3. Arni har en kandidatexamen i statskunskap.

Åsa Lomas

Åsa är klasslärare i årskurs fyra. Åsa är behörig lärare.

Hampus Kvist

Hampus är klasslärare i årskurs fyra. Hampus är en erfaren pedagog som läst delar av lärarutbildningen med inriktning matematik.

Caroline Järnbröst

Caroline är klasslärare i årskurs fyra. Caroline är behörig lärare.

Jonas Thomsson

Jonas är klasslärare för årskurs fem på Skapaskolan. Jonas är behörig lärare för mellanstadiet.

Kristin Eraeus

Kristin är klasslärare för årskurs fem. Kristin är behörig lärare.

Christos Kalemos

Christos är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Christos arbetar med hela fritids och deltar i undervisningen för årskurs fem. Christos är utbildad fritidspedagog.

Alexander Rindstedt

Alexander är lärare i fritidshem på Skapaskolan. Alexander arbetar med hela fritids och deltar i undervisningen för årskurs fem. Alexander är behörig lärare i fritidshem samt hemkunskap och han är också lärare i hemkunskap på Skapaskolan.

Daniel Weiland

Daniel är klasslärare för årskurs sex på Skapaskolan. Daniel är behörig lärare i matte och NO.

Mats Lindberg

Mats är klasslärare för årskurs sex på Skapaskolan samt förstelärare på Skapaskolan. Mats är behörig lärare i SO.

Ammi Sima

Ammi är mentor i årskurs sju samt behörig lärare i svenska och engelska som hon undervisar i.

Angelica Löfberg

Angelica är lärare i idrott & hälsa på Skapaskolan samt mentor i årskurs sju. Hon är behörig lärare i idrott & hälsa.

John Persson

John är behörig lärare i matte, NO och idrott & hälsa. John undervisar åk 7-9 i mattematik och NO och är mentor i årskurs sju.

Emily Hultman

Emily undervisar i slöjd och bild och är mentor i årskurs sju. Emily har lång erfarenhet som slöjdlärare och är utbildad inom olika hantverk såsom smide, gjutning och trähantverk.

John Bang

John Bang är Skapaskolans musiklärare samt mentor i årskurs åtta och han är behörig musiklärare för hela grundskolan.

Alexandra Roupé

Alexandra är mentor i årskurs sju på Skapaskolan. Alexandra är behörig svensk- och engelsklärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i svenska och engelska.

Jennie Kronwall

Jennie är mentor i årskurs åtta samt Skapaskolans slöjdlärare. Jennie genomgår lärarutbildningen till slöjdlärare och hon undervisar elever i årskurs 3-9 i slöjd.

Elin Dahlin

Elin Dahlin är mentor i årskurs nio och förstelärare på Skapaskolan. Elin är behörig SO-lärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i SO.

Fredric Edin

Fredric är mentor i årskurs nio på Skapaskolan. Fredric är behörig matte- och NO-lärare och undervisar elever i årskurs 7-9 i matte och NO.

Fredrik Plahn

Fredrik Plahn är rektor på Skapaskolan. Fredrik har tidigare arbetat som lärare och som rektor under en längre tid i både privat och kommunal verksamhet. Fredrik är behörig lärare i grunden och han har genomgått rektorsutbildningen.

Hanna Ståhl

Hanna är Skapaskolans administratör. Hon har tidigare arbetat i dataspelsbranschen och varit ekonomichef på en förskolekoncern.

Christer Holger

Christer Holger är Skapaskolans grundare och verksamhetschef.

Sara Sundgren

Sara Sundgren ansvarar för vår grupp för återgång i skola.

Rikard Söderholm

Rikard arbetar på fritids samt i vår grupp för återgång i skola.

Nina Baresso

Nina Baresso arbetar som lärare i fritidshem på Skapaskolan med hela fritids. Nina arbetar också som lärare i idrott och hälsa.

Malin Eriksson

Malin är fritidspedagog i årskurs 2 och idrottslärare för årskurs 2 och 3. Malin är behörig lärare i fritidshem samt idrottslärare.

Malin Larsson

Malin är Skapaskolans specialpedagog. Malin är behörig specialpedagog.

Anki Krigholm

Anki arbetar som speciallärare på Skapaskolan. Anki är behörig speciallärare.

Eva Göransson

Eva är skolsköterska.

Javier Goicoechea

Javier är lärare i spanska.

Nina Asimus

Nina är lärare i tyska. Nina är behörig lärare i tyska.

Lena Vegger

Lena är en pensionerad lärare som arbetar extra som klasslärare på Skapaskolan. Lena är behörig lärare för yngre åldrar.

Emma Adrian

Emma är behörig lärare för yngre åldrar. Emma är för närvarande föräldraledig.

Frida Andersson

Frida är behörig lärare för yngre åldrar. Frida är för närvarande föräldraledig.

Om oss på Skapaskolan

Vi är en samling engagerade och nyfikna pedagoger som tycker om att samarbeta. Vi ha en gemensam idé om att skolan måste vara meningsfull och att om vi strävar efter att lärandet ska spela roll på riktigt så kan vi nå dit. Vi kallar det värdeskapande lärande. Vi anser också att modern hjärnforskning har meningsfulla perspektiv och insikter om människor i allmänhet och pedagoger och elever i synnerhet. Vi drar nytta av nya rön för utveckla undervisningen och samvaron på Skapaskolan.