Skapaskolan 2019 | Hälsa
675
page-template-default,page,page-id-675,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Hälsa – för både kropp och knopp

Hälsa är en av våra grundpelare och med det begreppet menar vi både fysisk och psykisk hälsa. Vi tror starkt på att ge eleverna förutsättningar att må bra, vilket för oss innebär att de ska lära sig att ta hand om sig själva och sin kropp. Både för att orka lära sig i skolan och för att skapa förutsättningar för en bra hälsa livet ut. Daglig rörelse är ett sätt att skapa detta. Att lära sig om hjärnan och hur den fungerar är ett annat.

Fysisk rörelse

Det finns forskning som bevisar att rörelse har god inverkan för den totala hälsan och även underlättar inlärning. Vi har därför utökad tid i idrott, uppmuntrar till aktiva raster och skapar utrymme för rörelse i den pedagogiska verksamheten. Här kan du se överläkare Anders Hansén redogöra för sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling.

Hjärnkunskap & hjärnträning

Förutom att vi ska röra på oss för att må bra så behöver vi också träna vår hjärna för att optimera vår hälsa och förmåga till inlärning. Forskning har visat att hjärnan är plastisk, det vill säga föränderlig och utvecklingsbar. Insikten om att hjärnan har den här förmågan att utvecklas har i sig visat sig vara viktig för den egna utvecklingen. Att förstå att min förmåga att göra eller kunna något idag idag inte betyder att man inte kommer kunna det imorgon är avgörande för hur man tar sig an uppgifter och utmaningar. Att utgå från att hjärnan kan utvecklas kallas för växande tankesätt. När man som elev förstår detta skapas rätt förväntningar på den egna inlärningen och utvecklingen. Vi har valt att kalla detta ämne för Hjärnkunskap och hjärnträning.

Hjärnkunskap och hjärnträning handlar om att lära sig mer om sin hjärna, hur den fungerar, hur den utvecklas och hur vi människor lär oss. Därtill handlar det om att träna hjärnan genom meditation, mental träning och fysisk aktivitet. Det finns god evidens på hur den typen av träning leder till förbättrad självkontroll, koncentrationsförmåga, välmående och gott socialt beteende.

Hjärnkunskap och hjärnträning i praktiken
Aktiviteter:
  • Kunskap: Undervisning om växande tankesätt och sund livsstil
  • Träning: Meditation och mental träning
  • Fysisk aktivitet: Idrott, raster och inbyggd rörelse
Resultat:
  • Smartare: Förbättrad kognition och koncentration
  • Gladare: Ökat välmående
  • Vänligare: Förbättrad social och emotionell intelligens