Skapaskolan 2019 | Personuppgiftsbehandling vårdnadshavare
12910
page-template-default,page,page-id-12910,page-child,parent-pageid-12668,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Personuppgiftsbehandling vårdnadshavare

För vårdnadshavare till elev i grundskolan behandlar vi följande typer av personuppgifter: Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass), Inkomstuppgifter, Klagomålsärenden, Kontonummer, Loggdata, Namn, Pris att betala, Personnummer, Telefonnummer, Utvärderingar.
Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är The Learning Lab i Stockholm AB.

Källan vi fick dina personuppgifter ifrån

Dina personuppgifter erhålls från olika källor. Samma personuppgiftstyp kan visas flera gånger.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Adress, Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Inkomstuppgifter, Klagomålsärenden, Kontonummer, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Utvärderingar Den registrerade själv
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), E-postadress, Grupp (skola, klass), Loggdata, Pris att betala Genererat internt
Beskrivningar av familjesituationen Extern part ex hälso- och sjukvården

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för olika ändamål och med olika rättsliga grunder.

Typer av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass), Namn, Personnummer, Telefonnummer Allmänt intresse Administration skola
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata Allmänt intresse Datasäkerhet
Beskrivningar av familjesituationen Allmänt intresse Elevhälsans uppdrag
E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass), Inkomstuppgifter, Namn, Pris att betala, Personnummer, Telefonnummer Allmänt intresse Ekonomi/fakturering
E-postadress, Adress, Grupp (skola, klass), Klagomålsärenden, Namn, Utvärderingar Allmänt intresse Skolans systematiska kvalitetsarbete
Kontonummer Samtycke Ekonomi/fakturering

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 2 olika utomstående företag på uppdrag från oss.

Skolpool (ProRenata)

Softronic AB (Vklass)