Skapaskolan 2019 | Personuppgiftsbehandling elev
12670
page-template-default,page,page-id-12670,page-child,parent-pageid-12668,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Personuppgiftsbehandling elev

För grundskoleelev behandlar vi följande typer av personuppgifter: Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata, Foton/film, Modersmål, Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Specialkost, Dokumentation vägledningssamtal, Vårdgivarens avvikelserapport, Kommunens utbetalningsunderlag, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Klagomålsärenden, Uppföljningar/analyser, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter, Feedback pedagogisk progress, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Ersättning (skolpeng), Betyg.

Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är The Learning Lab i Stockholm AB.

Källan vi fick dina personuppgifter ifrån

Dina personuppgifter erhålls från 5 olika källor. Samma personuppgiftstyp kan visas flera gånger.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Adress, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Klagomålsärenden, Medicinsk anamnes, Modersmål, Namn, Personnummer, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov, Telefonnummer, Vistelsetid fritidshem Uppgifter lämnade av vårdnadshavare
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Betyg, Disciplinära åtgärder, Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation vägledningssamtal, E-postadress, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Ersättning (skolpeng), Extra anpassningar, Feedback pedagogisk progress, Grupp (skola, klass), IP-adress, Incidenter/tillbudsrapport, Kuratorsanteckningar, Loggdata, Medicinska journalanteckningar, Närvaro, Orosanmälningar till socialtjänst, Pedagogiska bedömningar/matriser, Psykologiska journalanteckningar, Resultat nationella prov, Studieplaner, Uppföljningar/analyser, Vårdgivarens avvikelserapport, Åtgärdsprogram Genererat internt
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), E-post adress, Foton/film, Inlämnade uppgifter, Telefonnummer, Utvärderingar Den registrerade själv
Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialpedagogiska behov Extern part ex hälso- och sjukvården
Kommunens utbetalningsunderlag Uppgifter lämnade av kommunen

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för olika ändamål, med olika rättsliga grunder.

Typer av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid fritidshem, Telefonnummer, Modersmål, Studieplaner, Närvaro Allmänt intresse Administration skola
Adress, E-postadress, Grupp (skola, klass), Namn, Personnummer, Vistelsetid fritidshem, Kommunens utbetalningsunderlag, Ersättning (skolpeng) Allmänt intresse Ekonomi/fakturering
Foton/film, Modersmål, Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter, Feedback pedagogisk progress, Betyg Allmänt intresse Undervisning och lärande
Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Specialkost, Vårdgivarens avviklserapport, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport Allmänt intresse Elevhälsans uppdrag
Studieplaner, Närvaro, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Klagomålsärenden, Uppföljningar/analyser, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Betyg Allmänt intresse Skolans systematiska kvalitetsarbete
Resultat nationella prov, Betyg Allmänt intresse Statistik
Namn, Personnummer, Foto/bild Intresseavvägning Ordning och säkerhet
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Foto/bild Intresseavvägning Administration skola
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata Intresseavvägning Datasäkerhet
Foton/film Samtycke Marknadsföring
Orosanmälningar till socialtjänst Rättslig skyldighet Elevhälsans uppdrag

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 11 olika utomstående företag på uppdrag från oss.

Advania

Edimia

Gleerups

Google

Inläsningstjänst

LegiLexi

Lightspeed Systems

NOMP

Showbie

Skolpool (ProRenata)

Softronic (Vklass)

Andra parter som vi delar dina personuppgifter med

Socialtjänsten. Vi delar personuppgifter i orosanmälningar till socialtjänst.