Skapaskolan 2018 | Tvåans blogg
50
archive,paged,category,category-tvaans,category-50,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Todays English lesson

Tvåorna jobbar vidare med talen 0-20 på engelska. Vi övar fraser, både tillsammans och i lärpar, vi leker tillsammans och arbetar vidare med My English book. Vilken arbetsglädje!!!...

Tvårna arbetar vidare med Barnkonventionen

Under förra veckan jobbade vi mycket kring vad som var bra/inte bra för ett barn. Nu arbetar vi vidare med vårt arbete kring Barnkonventionen genom att använda strukturen "Runda bordet". Vi sitter i grupper med ca 3-4 deltagare. Alla har varsitt papper. I ena gruppen...

Hör vi ihop?

Hör vi ihop, är en rolig och klasstärkande aktivitet som vi har använt idag för att öva addition och likhetstecknet. Varje deltagare får ett kort med en upplysning eller en fråga. När läraren säger ”Upp och gå” cirkulerar eleverna bland varandra och byter kort med...

Numbers in English

Idag har vi övat talen 1-20 på engelska. Vi övade att räkna tillsammans förstås och vi övade fraserna ”How old are you” och ”I am ___ yeras old”. Vi lekte leken Ägget, där vi fick öva alla räkneord och avslutade med att spela ett Bingo...

Bygga upp skrivande

Att skriva en berättande text med början, handling och slut är svårt. Ett sätt är att skriva till sekvensbilder, och det har Tvåorna provat. Inledningsvis fick eleverna se hela bildserien de skulle använda som underlag.Därefter fick de se och läsa ett antal goda elevexempel på...

Vad är bra för ett barn?

Vi fortsätter vårt tema Demokrati men nu går vi från valet och politik istället vidare mot Barnkonventionen. Vi definierade tillsammans vad ett barn är och sedan diskuterade vi med EPA vad ett barn behöver. Alla tankar skrevs sedan ner på lappar som vi fyllde hela...

Tvåorna förbereder samtal

Inför samtalen känns det bra att förbereda sig på vad man ska säga. Vi tränar i lärpar på att beskriva var man upplever att man ligger just nu i utvecklingstrappan....

Problemlösning

Tvåorna introducerar problemlösning. Vi läser och löser problem tillsammans inledningsvis. Från förvirring till entusiasm på 50 minuter 🤔👍😉...

Tvåorna förbereder utvecklingssamtal

Tvåorna förbereder höstens utvecklingssamtal. Vi provar att använda en trappa för att fundera kring var jag befinner mig just nu och vart är jag på väg inomolika centralbområden i undervisningen. Vi övar i lärapar som förberedelse inför elevledda samtal. ...