Skapaskolan 2018 | Tvåans blogg
50
archive,category,category-tvaans,category-50,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Problemlösning i lärpar

Veckans uppgift i problemlösning för Tvåorna var spännande och utmanande. Vi arbetade i lärpar och när uppgiften var löst skulle paret inte bara redovisa ett svar, utan skulle också visa att båda två i lärparet kunde förklara hur de hittat lösningen. Just det momentet visade...

Gubben Höst

På musiken har vi sjungit sången Gubben Höst, skriven av Lennart Hellsing. Vi såg snart att sången var som en berättelse och vi kunde alla "se bilder" i huvudet. Vi målade bilderna och våra bilder blev sedan en musikvideo efter vi sjungit in sången också....

Mästare på tabeller

Här möter du mästarna på att skapa och redovisa med hjälp av tabeller!!! Tvåorna har, efter hårt arbete, utvecklat fantastiska förmågor. Vilka stjärnor! ...

Källkritik med Tvåorna

Tvåorna har lärt sig mer om på Källkritik. Vi har i lärpar, läst en artikel i Minibladet,en serie i Bamse och sett Lilla Aktuellt. Vi har diskuterat och pratat i lärpar och i mindre grupper, bl.a med hjälp av talkort. Ett viktigt och spännande ämne....

Weekdays and Robot game

Dags för en ny engelskalektion med Tvåorna och nu med fokus på veckodagarna. Vi lekte bl.a Robot game, där eleverna var robotar som styrdes med en fjärrkontroll. Mycket populärt! ...

Problemlösning och tabeller

När Tvåorna arbetade med problemlösning idag, fick de prova att redovisa sina lösningar i en egen tabell. Tidigare under terminen har vi övat att avläsa tabeller och att använda informationen i framförallt stapeldiagram. Att skapa en egen tabell utifrån ett matematiskt problem var en utmaning...

Matematik med Tvåorna

Vi arbetar vidare med hur man kan använda likhetstecknet. Bl.a har vi gemensamma genomgångar där vi tänker högt tillsammans och där eleverna fleverna uppgifter att lösa på sina white boards. Vi har övat att beskriva begreppen jämna och udda tal i lärparen och Vi har...