Skapaskolan 2018 | Tvåans blogg
50
archive,category,category-tvaans,category-50,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Numbers in English

Idag har vi övat talen 1-20 på engelska. Vi övade att räkna tillsammans förstås och vi övade fraserna ”How old are you” och ”I am ___ yeras old”. Vi lekte leken Ägget, där vi fick öva alla räkneord och avslutade med att spela ett Bingo...

Bygga upp skrivande

Att skriva en berättande text med början, handling och slut är svårt. Ett sätt är att skriva till sekvensbilder, och det har Tvåorna provat. Inledningsvis fick eleverna se hela bildserien de skulle använda som underlag.Därefter fick de se och läsa ett antal goda elevexempel på...

Vad är bra för ett barn?

Vi fortsätter vårt tema Demokrati men nu går vi från valet och politik istället vidare mot Barnkonventionen. Vi definierade tillsammans vad ett barn är och sedan diskuterade vi med EPA vad ett barn behöver. Alla tankar skrevs sedan ner på lappar som vi fyllde hela...

Tvåorna förbereder samtal

Inför samtalen känns det bra att förbereda sig på vad man ska säga. Vi tränar i lärpar på att beskriva var man upplever att man ligger just nu i utvecklingstrappan....

Problemlösning

Tvåorna introducerar problemlösning. Vi läser och löser problem tillsammans inledningsvis. Från förvirring till entusiasm på 50 minuter 🤔👍😉...

Tvåorna förbereder utvecklingssamtal

Tvåorna förbereder höstens utvecklingssamtal. Vi provar att använda en trappa för att fundera kring var jag befinner mig just nu och vart är jag på väg inomolika centralbområden i undervisningen. Vi övar i lärapar som förberedelse inför elevledda samtal. ...

Edimia idag

Några bilder från idag när vi använde en parövning för att öva att skapa, avsluta och beskriva mönster. ...

Todays English lesson

Linnea, lärarstuderande som gör sin praktik hos i klassen, har haft en engelska med klassen. En lektion som innehöll det mesta. Eleverna fick lyssna, tala och skriva engelska samtidigt som de fick öva samarbete med hjälp av strategin Inre-yttre cirkel. En fulladdad och väldigt inspirerande...

Mönster i matematiken

Nu är det dags för Tvåorna att ta sig ann ett nytt arbetsområde i matematiken. Vi fokuserar på mönster och likheter en tid framöver. Vi inleder med mönster och under det första arbetspasset delade vi med oss av våra erfarenheter av var vi kan se...

Taluppfattning och paruppgift

Idag har vi arbetat med en paruppgift om statistik i Edimia. Att lösa problem i par behöver de flesta av oss öva på en hel del och då tänker jag i huvudsak på hur man är mot varandra. Vi samtalade om det innan vi satte...