Skapaskolan 2018 | Fyrans blogg
36
archive,paged,category,category-fyrans,category-36,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

En bild med linjer

Under bildlektionen arbetade vi med att skapa en bild med hjälp av linjer. Att använda linjer är en av konstens grunder. Under nästa tillfälle kommer vi göra bildanalyser av våra konstverk och då med fokus på linjer. Vilka typer av linjer kan du se i...

Vernissage på skolan

Under skolans vernissage visade eleverna upp sitt arbete med Sverige. Vi har bland annat arbetat med namngeografi och skrivit faktatexter om Sveriges naturtyper, om bräckt vatten i Östersjön, bergskedjan Skanderna och Sveriges befolkning. Idag ska vi gemensamt utvärdera temat "Sverige" och synliggöra vad vi har...

Låtskrivare

Idag skriver vi hip hop-texter på musiklektionen och tränar förmågan att "skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer" (Lgr 11)....

Naturtyperna på plats

Idag arbetar vi med att markera Sveriges naturtyper på våra Sverigekartor. Färgerna symboliserar berg (fjäll), barr- och lövskog, odlingsbar mark och vatten (hav, sjöar och vattendrag)....

Vi bygger Sverige!

Eleverna arbetar med att skapa en modell av Sverige. Idag ligger fokus på att få till bergskedjan Skanderna. Nästa vecka fortsätter vi med att måla modellen med färger som ska symbolisera odlingsbar mark, skog och berg....

Föra och följa ett matemaitskt resonemang

Varje vecka arbetar eleverna i lärpar med en matematikuppgift. Därefter presenterar de sina lösningar för varandra. Syftet är inte att komma fram till ett rätt svar utan att att träna på förmågan att föra och följa matematiska resonemang....

Elevledd Kahoot!

I veckan har eleverna gjort egna frågor om Sveriges namngeografi på Kahoot!. Ett roligt sätt för eleverna att kommunicera och interagera med varandra....

Ambassadboll på idrotten

På idrottslektionen idag tränar eleverna på att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Det görs genom leken "Ambassadboll"....