Skapaskolan 2019 | Byggbloggen
34
archive,paged,category,category-byggbloggen,category-34,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Hjärtat växer fram!

Navet i vår nya skola växer fram! Vi kallar det hjärtat. Här finns caféet, biblioteket, restaurangen, poddstudion och en stor trappa med sittplatser i mitten. I anslutning till hjärtat finns musik & dramasalen, verkstaden och labbsal. [caption id="attachment_577" align="alignnone" width="451"] Hjärtat är markerat med rosa i...

Mitt kungarike för ett loft!

Häromdagen bjöd jag med ett gäng åttor in treornas lärstudio där vi har prototypmöblerna för nya Skapaskolan. Syftet var att se att möblerna vi designat för vår nya skola fungerade bra även med större elever som våra åttor. Först testade vi gradängen som vi designat...

En titt in i husfabriken

Som vi tidigare meddelat så är vår husleverantör Friendly Building igång och bygger den nya Skapaskolans byggnad i moduler i fabriken i Polen. De bygger hus med mycket hög kvalitet och energieffektivitet och är hittills ensamma om att ha byggt hus i modulteknik som har...

Prototyper för fast inredning levererade till Skapaskolan

Under den tid vi varit på den tillfälliga placeringen har vi utforskat vilken lärmiljö som stöttar vår verksamhet på bästa sätt. Vi har tagit fram ett unikt koncept utifrån vad vi ser gagnar elevernas lärande och utveckling och som möjliggör och stärker den verksamhet vi...

Markarbetet ingång

Sedan förra veckan är nu vår byggherre igång med markarbetet som inletts med avverkning. Nu kan man på platsen skönja vägens sträckning och skolgårdens placering och utsträckning....

Nuläget i bygget

(Uppdaterad 171201) Det är för närvarande god utveckling i projektet: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen arbetar med vägen sedan augusti. Kommunen har bifallit marklov och bygglov. Marklovet har vunnit laga kraft och möjliggör att vi kan inleda arbete på tomten. Bygglovet har godkänts av Länsstyrelsen...

Kommunen har bifallit bygglov och marklov!

Kommunen har under juli månad bifallit vårt bygglov och marklov. Marklovet vinner nu laga kraft och vår byggherre inleder markarbeten under v.33. Inom kort framgår om bygglovet överklagas eller ej. Ett bygglov kan överklagas endast en gång och vi beräknar att det tar några månader...

Kommunen igång med vägbygget!

Kommunen och deras entreprenör Sveab är nu igång med bygget av vägen som kommer att löpa framför skolan. Området är nu avspärrat under tiden för vägbygget och skolbygget. Mer information finns att läsa på kommunens projektsida. Vi kommer att ha möjlighet att nå tomten för arbeten från...

Fastighetsbildning klar!

Nu sker ett intensivt arbete tillsammans med kommunen. Häromdagen blev exempelvis fastighetsbildningen klar och det skedde snabbt och smidigt genom kommunens samverkan. Det känns fantastiskt att vi nu tar steg för steg framåt i byggprocessen!  ...

Detaljplanen godkänd i högsta instans!

Nu har vi fått besked att mark- och miljöövedomstolen har avslagit den prövningsansökan som kommit in till dem. Det innebär att vi som väntat vunnit även i den högsta instansen. Nu finns ingen ytterligare instans utan kommunens ursprungliga beslut att godkänna detaljplanen har nu gått...