Skapaskolan 2018 | Byggbloggen
34
archive,category,category-byggbloggen,category-34,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Status i byggprocessen

Bygget går vidare i rask takt och nu ser det så här: Det som kommit till sedan förra veckan är framförallt huskroppen till höger som utgör delar av NO-labb, trapphus, omklädningsrum och personalens kapprum. I bakgrunden skymtar kranen som nu bygger vidare i den ostliga änden...

Filmer om lärmiljöer ur olika perspektiv

Den fysiska lärmiljön är ett av de verktyg man som skola kan nyttja för att hjälpa eleverna att utvecklas så långt som möjligt. Möbelföretaget Kinnarps har verkligen förstått vikten av detta när man nu lanserar sitt nya koncept Next Education. Man har lagt ned stor möda...

Arbetet med inredning pågår!

Parallellt med utvecklingen av vår nya skolbyggnad har vi utformat ett helt eget och fast möbelprogram som vi skrivit om tidigare. Det rör sig bland annat om loft, minirum, gradänger och djupa fönsternischer som alla bidrar till lärandet genom att ge byggnaden variation, trygga platser...

En kontur växer fram

Den nya Skapaskolan håller i ett raskt tempo på att ta form. Varje dag kommer fler delar på plats och just nu så ser byggnaden ut så här:     Skolan beräknas vara klar för inflytt under den senare delen av höstterminen.  ...

Hjärtat växer fram!

Navet i vår nya skola växer fram! Vi kallar det hjärtat. Här finns caféet, biblioteket, restaurangen, poddstudion och en stor trappa med sittplatser i mitten. I anslutning till hjärtat finns musik & dramasalen, verkstaden och labbsal. [caption id="attachment_577" align="alignnone" width="451"] Hjärtat är markerat med rosa i...

Mitt kungarike för ett loft!

Häromdagen bjöd jag med ett gäng åttor in treornas lärstudio där vi har prototypmöblerna för nya Skapaskolan. Syftet var att se att möblerna vi designat för vår nya skola fungerade bra även med större elever som våra åttor. Först testade vi gradängen som vi designat...

En titt in i husfabriken

Som vi tidigare meddelat så är vår husleverantör Friendly Building igång och bygger den nya Skapaskolans byggnad i moduler i fabriken i Polen. De bygger hus med mycket hög kvalitet och energieffektivitet och är hittills ensamma om att ha byggt hus i modulteknik som har...

Prototyper för fast inredning levererade till Skapaskolan

Under den tid vi varit på den tillfälliga placeringen har vi utforskat vilken lärmiljö som stöttar vår verksamhet på bästa sätt. Vi har tagit fram ett unikt koncept utifrån vad vi ser gagnar elevernas lärande och utveckling och som möjliggör och stärker den verksamhet vi...

Markarbetet ingång

Sedan förra veckan är nu vår byggherre igång med markarbetet som inletts med avverkning. Nu kan man på platsen skönja vägens sträckning och skolgårdens placering och utsträckning....

Nuläget i bygget

(Uppdaterad 171201) Det är för närvarande god utveckling i projektet: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen arbetar med vägen sedan augusti. Kommunen har bifallit marklov och bygglov. Marklovet har vunnit laga kraft och möjliggör att vi kan inleda arbete på tomten. Bygglovet har godkänts av Länsstyrelsen...