Fredrik Plahn rektor på Skapaskolan!

Nu är det klart att Fredrik Plahn tar vid som rektor på Skapaskolan till hösten!

Fredrik är en modig och skicklig rektor som bidragit till god utveckling på de skolor han har arbetat. Han har stor erfarenhet som grundskolerektor från sina anställningar i Botkyrka och Tyresö och han har dessutom tidigare erfarenhet av att starta upp och utveckla nya skolverksamheter då han som rektor tidigare startat gymnasieskolor som rektor inom Jensen Education. I sina tidigare uppdrag har Fredrik också varit duktig på att utnyttja digitala möjligheter för att utveckla lärandet.

Skapaskolans verksamhetschef och grundare Christer Holger kommenterar:

”Fredrik är en karismatisk och engagerande ledare med ett tydligt värdegrundsfokus. Jag ser fram emot att få arbeta med Fredrik för att utveckla verksamheten utifrån vår vision mod och förmåga att följa sina drömmar”.

Fredrik kommenterar:

”Jag har en passion för att utveckla skolverksamhet och jag längtar efter att vara med och påverka världen genom nya lösningar i skolan. Det ser jag goda möjligheter till på Skapaskolan och jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som rektor. Det ska bli ett nöje att tillsammans med Skapaskolans kompetenta medarbetare ta Skapaskolan vidare in i nästa fas både verksamhetsmässigt och rent fysiskt i och med flytten till den nya skolan 2018”.

Fredrik bär också Skapaskolans intresse för hälsa och idrott och har exempelvis som mål att cykla Vätternrundan på 7,30 timmar i juni. Fredrik bor i Vendelsö tillsammans med sin familj. Han tillträder i augusti inför höstterminen.

Varmt välkommen önskar teamet på Skapaskolan!

Föräldrakväll 5 april

Den 5/4 hade vi föräldrakväll på Skapaskolan med följande innehåll:

– IT och lärande på Skapaskolan de kommande åren.
– Pågående utvecklingsarbete på Skapaskolan.
– Föräldrasamverkan på Skapaskolan under de kommande åren.

Från skolan deltog jag (Christer Holger), Ann Ulves som är lärare i trean samt Ulrika Öqvist som är förstelärare och lärare i tvåan. Deltagarna var vårdnadshavare till elever från förskoleklass till årskurs sju.

Ulrika och Ann delade mängder av exempel från verksamheten kring hur vi arbetar med lärande och modern teknik. Vill man ser fler exempel på vad vi gör och hur ni använder modern teknologi för att utveckla lärandet kan man också tillta på de klassbloggar som finns  här på websidan.

Därefter berättade jag om det utvecklingsarbete som vi gör nu kring vårt lärande. Vi tydliggör gör lärprocessen på skolan, dvs hur vi tänker kring lärandet samt hur vi planerar och genomför undervisningen. Syftet är att göra de enkelt att som pedagog skapa fantastisk undervisning samt att som elev förstå och ta till sig undervisningen. Den process vi tagit fram finns i denna presentation från kvällen.

Vår inspiration för denna process är dels positiva erfarenheter som vi gjort från verksamheten men också två olika forskningsprojekt. Dels STL i Sollentuna där man kunna konstatera att man uppnått fantastiska resultat i både svenska och matte på nationella prov i årskurs tre  genom att arbeta med en tydlig process som visar vad man vill uppnå med att använda modern teknik i lärandet. Är syftet däremot oklart som för en kontrollgrupp nås medelmåttiga resultat. Här är forskningsrapporten.

Den andra inspirationskällan är ett forskningsprojekt vid Chalmers där man forskat kring något som kallas värdeskapande lärande. Definitionen av värdeskapande lärande är att lärandet också ska skapa värde för någon annan än den som lär sig. Man har i en effektstudie kunnat visa på stora vinster i elevers motivation genom att arbeta på detta sätt.

Med dessa två forskningsprojekt som inspiration har vi nu utvecklat en process som vi gradvis utvecklar under vårterminen och vi redogjorde närmare för denna process.

Vi pratade också kring föräldrasamverkan och att vi ser att vi kommer att fortsätta med och fördjupa arbetet med föräldrar för att vi ser det som en framgångsfaktor att vi på skolan och ni föräldrar har en bild av hur vi på Skapaskolan tänker och arbetar och att vi då på bästa sätt kan stötta era barn, våra elever, till bästa möjliga utveckling på Skapaskolan som ju är vårt gemensamma mål. Exakt hur det kommer att gå till under nästa år tar vi fram tillsamman med den nya rektorn som ännu ej är utsedd.

Kommande föräldrakvällar är:

20/4

– Bygget av nya Skapaskolan.
– Lokalerna och gården läsåret 2017-2018.
– Organisationen under 2017-2018.

10/5

– Inre och yttre hälsa för elever och pedagoger.
– Trygghetsarbete på Skapaskolan.
– Skapaskolans värderingar och Skapapedagoger.

Anmälan som är öppen för alla vårdnadshavare till elever som idag går på Skapaskolan är fortfarande öppen här. Väl mött!

 

Detaljplanen beslutad i högsta instans!

Nu har vi fått det efterlängtade beslutet att den högsta instansen godkänner kommunens detaljplan för vår nya skolas tomt! Det innebär att markarbeten in leds under våren liksom bygget av huset i fabriken och att vi kommer att kunna flytta in enligt plan i augusti 2018. Läs mer på vår sajt om den nya skolan!

 

Skärpt uppdrag kring digitalisering för svenska skolor

Skapaskolan startades ur idén om att internet som samhällsförändrande kraft ändrar förutsättningarna för lärande och skola. Redan från början såg vi att digitaliseringen av samhället påverkar:

  • Hur man kan bedriva undervisning och lärande. (Digitalt förstärkt lärande)
  • Vad man behöver lära sig för att vara väl förberedd för sitt fortsatta liv. (Digital kompetens)

Här kommer några axplock från den senaste veckan på skolan kring hur dessa tankar nu är en del av den löpande verksamheten.

Programmering i årskurs 2:

Årskurs 4 arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv och publicerar filmer till rymdvarelserna Urg och Zurg som undrar varför vi människor förstör vår jord och vad vi tänker göra åt det. Här en av alla elevernas filmer med svar till Urg och Zurg. Frågan till eleverna och de andra elevernas svar kan ses här.

Igår publicerades också en film av skolverket där man lyfter fram digitala stödstrukturer på Skapaskolan som gör undervisningen lättförståelig och tillgänglig för alla. En form av digitalt förstärkt lärande:

Löpande görs denna typ av instruktionsfilmer som lyfts fram i Skolverkets film. Så här kan en sådan film se ut:

Detta var ett axplock av den senaste veckans arbeten på Skapaskolan.

Vi gläds åt att skolans digitalisering nu också drivs av regeringen! Den 9/3 i år fattade regeringen äntligen beslut om förtydliganden och förstärkningar kring digitaliseringen av svensk grundskola. Regeringen sammanfattar ändringarna på följande vis i sin promemoria:

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.

• att stärka elevernas källkritiska förmåga

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

• att använda och förstå digitala system och tjänster

• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle  

Fler beslut inom digitalisering är att vänta från regeringen och för den som vill ha detta beslut satt i perspektiv rekommenderar vi detta podcastavsnitt där Carl Heath lägger ut texten.

Det är glädjande att det sätts krav på digitalisering och det är mer att vänta och det behövs mer för att ge alla elever i Sverige chansen att gå ut i livet väl rustade för rollen som digitala medborgare i sin samtid, som arbetskraft och inte minst som innovatörer och medskapare av ett mer hållbart samhälle.

Dags för skolval:
välkommen på infokväll på Skapaskolan

Infokvällar inför höstterminen 2017

För dig med barn som ska börja förskoleklass (f 2011): 31 januari 18 – 18:45

För dig med barn som ska börja år 1 – 6 (f 2005 – 2010): 8 februari 18 – 18:45

För dig med barn som ska börja år 7 – 8 (f 2003 – 2004): 9 februari 18 – 18:45

Ingen föranmälan. Välkommen till Skapaskolan, Gamla Stockholmsvägen 101 i Glömsta, Huddinge.

Viktigt på riktigt!

På Skapaskolan vill vi att du som elev ska känna att det du gör är menings fullt och värdefullt. Vi använder modern teknologi som en integrerad del i skolarbetet för att vi vet att den bland annat möjliggör att visa upp det man skapat för omvärlden. Våra elever har bland annat gjort utställningar till föräldrar, designat skolgården, bloggat om mänskliga rättigheter, spelat in film och skypat med diplomater utomlands.

Som en följd av vårt utforskande arbetssätt har du kul samtidigt som du anstränger dig och lär dig mer. Vi förväntar oss att du vill vara med och driva och ta ansvar för ditt lärande. Som en del av vår vilja att vara en del av samhället gör vi fler utflykter och besök än många andra skolor.

Hälsan först

Vi arbetar med inre och yttre hälsa. Daglig rörelse i någon form varvas med olika aktiviteter kring inre hälsa som exempelvis mindfulness och mental träning. Alltid med självkännedom och välmående i sikte.

Skickliga och engagerade pedagoger

Med vår unika inriktning på skolan har vi en tydlig och attraktiv profil för medarbetare vilket gör att vi haft möjlighet att rekrytera engagerade och skickliga pedagoger och vi är stolta över att ha ett av Sveriges bästa team på skolan idag!

Fantastiska lokaler

Augusti 2018 flyttar vi till vår nybyggda skola i Rosenhill, med gångavstånd till tåget och bekvämt cykelavstånd till hela centrala Huddinge, Vistaberg och Glömsta. Mer information om den nya skolan finns på nya.skapaskolan.se.

Så söker du plats

Skapaskolan är en friskola och kan därför inte sökas i det kommunala skolvalet. För att ditt barn ska kunna erbjudas en plats hos oss, gör en köanmälan här. Vi tar emot elever oavsett vilken kommun de är folkbokförda i.

Vanliga frågor om att söka till Skapaskolan >

Nya kollegor till Skapaskolan

Vi går nu in i den sista perioden av terminen och vintern har gjort sin entré. Julen och en kommande välförtjänt julledighet närmar sig med stormsteg. Hösten har varit fylld av många spännande och givande inlärningstillfällen och diskussioner där vi lärt oss mycket tillsammans. Eleverna har lyckats nå nya kunskapskrav och utvecklat sina förmågor. 

Såhär i slutet av terminen arbetar vi också aktivt med rekrytering av nya kollegor till Skapaskolan och en del förberedelser inför våren och kommande höst. Vi vill redan nu presentera några av våra klara rekryteringar och välkomnar dem till Skapaskolan.

angelicalofberg
Vi är nu klara med rekryteringen av ny idrott och hälsa lärare och hon heter Angelica Löfberg och kommer närmst från en skola i Skärholmen. Angelica har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Som idrottslärare med specialpedagogisk inriktning har hon fokus på att alla elever ska få möjligheten att lyckas utifrån sin nivå och ta vara på alla barns superkrafter. För henne är gemenskap och Vi-känsla viktigt. Det ska vara meningsfullt och roligt att vara i skolan och på idrotten. Hon har utöver detta spelat handboll på elitnivå i 17 år och har bland annat 2 SM-guld på meritlistan. Angelica kommer starta på Skapaskolan till vårterminsstarten.

Vi är också klara med ytterligare en lärare som heter Jonas Thomsson och som kommer komplettera vårt lärarteamjonas_thomsson till januari. Jonas har en lärarexamen mot de yngre åldrarna med grund behörighet i ämnena matematik och svenska och har kompletterat sin utbildning med ämnen inom SO-området. Han har arbetat i drygt 10 års tid på skolor i Farsta och Mälarhöjden. Jonas anser att undervisningen ska baseras på elevernas intresse och nyfikenhet vilket stämmer bra överens med Skapaskolans vision att skapa mod och förmåga att följa sina drömmar. Som lärare strävar han efter att eleverna ska äga sitt lärande genom elevinflytande samt med stöd av formativ bedömning och undervisning som tydliggör vilka kunskapskrav eleverna arbetar mot. Jonas bor i Skogås med familj och är uppvuxen på Öland och har sedan barnsben varit idrottsintresserad. Fotbollskarriären är dock sedan länge avslutad och numera följer han sporten från läktaren. På senare år har han även lockats av svampskogar och joggingturer.

Innan vi kommer fram till terminsavslutningen så fortsätter nu ett intensivt lärande tillsammans i alla våra lärmiljöer och vi fortsätter med en aktiv rekrytering av ytterligare nya kollegor till vårterminsstarten.

Hälsovecka

 

Skolans hälsovecka startade idag med gemensam dans på stora skolgården. Varje skoldag den här veckan startar vi med att röra oss tillsammans kl.08.45. Under veckan deltar vi också i skoljoggen samt en  gå-och cykeltävling med chans till fina priser. Det finna alltså all anledning att gå eller cykla till skolan den här veckan.

Föräldrakväll kring temat styrning, ledning och föräldrasamverkan

Ett stort tack till alla de föräldrar som deltog i läsårets första föräldrakväll den 7 september! 

Kvällens tema var styrning, ledning och föräldrasamverkan. Vi hade två syften med denna kväll: dels att berätta om det system för styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete som vi gradvis infört under ett års tid och nu arbetar fullt ut i, dels att tänka tillsammans med er kring hur familjer och skola bäst samverkar.

gradangen

Vi inledde med en kort reflektion kring begreppen ”skola” och ”bra skola”. Det är ofta nyttigt att stanna upp och definiera vad man lägger i sådana till synes självklara saker. Det resulterade i bland annat detta ordmoln (ju större/färgstarkare ord, desto fler gånger har det nämnts):

lärande

Därefter gick Jesper Samuelsson, rektor, igenom skolans ledningssystem:

– filosofin bakom att ha ett system och systematiskt kvalitetsarbete

– i vilka mötesformer vi arbetar med att reflektera över våra resultat (elevernas kunskapsutveckling och arbetsmiljön för både elever och personal),

– hur vi ser att Skaparskolans ökande elevantal kräver delvis nya arbetsformer.

Här finns presentationsbilderna som användes under kvällen:

Efter en paus, var det föräldrarna som tog över. Efter en kort historik över hur föräldrasamverkan har sett ut tidigare, resonerade föräldrarna kring tre olika frågeställningar:

– VARFÖR samverkan? Vad är syftet med att ha kanaler för samverkan familjer-skola, och vilka effekter kan det ge?

Här kom mötet fram till aspekter som att skapa trygghet genom att bygga relationer mellan familjer och skola, att stärka en gemensam anda, att kunna formulera och följa upp krav och förväntningar.

– VAD vill vi samverka om? Vilken typ av frågor och aktiviteter är lämpliga?

Här föreslogs bland annat att se samverkan på två nivåer; årskursnivå och skolnivå. Att familjer bidrar genom att anordna aktiviteter, donera material de själva inte behöver, träffar för att skapa sammanhållning (och sjunga allsång, tycker några!), städdagar med mera. Man poängterade också att för enskilda ärenden och för klagomål behöver man använda skolans kanaler för det, så att samverkansaktiviteter kan vara gemensamma och framåtsyftande.

En konkret aktivitet som vi börjar med redan nästa vecka är att ha en behållare för insamling av ljusstumpar. När ni börjar höstmysa med tända ljus, kom gärna förbi Hjärtat (den röda villan med personalrum och -arbetsplatser) och lägg stumparna i lådan som är märkt med ett tänt ljus! Det blir råmaterial till ljusstöpning framåt vintern, som Maria (med barn i åk 3 och 7) tar initiativ till.

– HUR vill vi samverka? I vilka former, med vilka förväntningar på varandra?

Här föreslogs att börja i det lilla: se till att vi kan få tag på varandra. Det löser vi så här: logga in på Vklass, fyll i lämpliga kontaktuppgifter om de saknas, och se till att rutan ”Jag vill inte synas för andra vårdnadshavare” INTE är ikryssad. Då visas ditt namn och dina kontaktuppgifter i ditt barns klasslista. Vi ska fundera vidare över hur vi tekniskt kan lösa det så att ni även kan nå varandra över årskursgränserna. Om du inte vill stå med i klasslistan ska du förstås omvänt, se till att rutan ”Jag vill inte synas för andra vårdnadshavare” ÄR ikryssad.

Flippade föräldramöten — dvs att ren information sänds ut i förväg och att mötestiden ägnas åt aktivt framåtsyftande arbete — och föräldraforum som skolan initierar (genom tid och plats) men föräldrarna fyller med innehåll var andra förslag. En blandning av digitala och fysiska mötesarenor och tydliga ramar för vad ett forum ska användas till togs också upp.

avslut

Vad händer nu?

Du som utifrån dessa anteckningar får tankar om föräldrasamverkan är varmt välkommen att kommentera det här inlägget med dina inspel kring VARFÖR, VAD och HUR.

Vi kommer att smälta föräldrakvällen lite till och sedan återkomma med inbjudan till samverkan. Det finns också sedan tidigare en föräldraförening på skolan, som vi hoppas vill utgöra navet i de olika samverkansformer som blir resultatet av detta. Vi räknar med att kunna återkoppla i början av oktober med en plan.

Än en gång stort tack till alla familjer — för att vi får arbeta med både era barn och er!

Möjligheter med skola och internet

Skapaskolan har nu inlett sitt fjärde läsår och vi har hunnit bli 35 medarbetare på skolan. Idag drar jag, Christer Holger, som är grundare och verksamhetschef, igång en serie korta videos där jag avhandlar olika ämnen som varit och är viktiga för Skapaskolans tillkomst, vår vision och verksamhetens fortsatta utveckling. Denna serie riktar sig till medarbetare men är publik och tillgänglig för alla som finner intresse i innehållet.