Skapaskolan 2019 | Lärstudions funktioner – Trygga arbetsplatser
14679
post-template-default,single,single-post,postid-14679,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Lärstudions funktioner – Trygga arbetsplatser

Den senaste tiden har jag fått chansen att berätta om vårt arbete med att utveckla ändamålsenliga lärmiljöer på Skapaskolan. Jag fokuserar gärna på klassrummet eller lärstudion som vi kallar den. Anledningen är att det verkar svårast att utveckla klassrummet. Många fina innovativa skolor tenderar annars att vara mest innovativa i entréer, restauranger och andra gemensamma utrymmen medan klassrummet funktionellt sett är kvar i en förmedlingspedagogisk tradition.

Det vi har gjort på Skapaskolan är att bygga en ny fysisk struktur som stöttar ett kollaborativt och elevaktivt arbetssätt, illustrerat av den högra delen av bilden nedan.

Källa: https://educationrickshaw.com/2017/12/02/after-100-years-of-the-same-teaching-model-its-time-to-throw-out-the-playbook/

Baserat på vår pedagogik, värderingar och vår vision har vi format en fysisk struktur som stöttar det vi vill uppnå.

Vi har testat oss fram genom att ta fram idéer, titta på framgångsrika lösningar på andra håll i både Sverige och globalt och sedan testa oss fram genom prototypande. Ett förhållningssätt som, jag varmt rekommenderar och går hand i hand med det entrenöriella mindset alla skolor idag borde odla hos eleverna.

Vi tog tidigt i arbetet fram byggvärden som vi arbetat med under de senaste åren:

  • Aktivitet
  • Kollaboration
  • Variation
  • Visa upp (display)
  • Trygghet

Idag tänkte jag lyfta några lösningar som grundas i trygghet, dvs igenom insikten om hur viktigt det är att skapa trygga och lugna arbetsplatser som möjliggör fokus i skolarbetet. Å ena sidan handlar ju detta om ett grundläggande tänkande men man kan också peka på vissa konkreta lösningar som verkligen tagits fram med trygga och lugna arbetsplatser i åtanke:

 

Våra loft är en innovation som kommit ur önskan om att skapa trygga platser. Vi studerade elevers beteende och testade med olika prototyper (se tex bilden med bordet längre ned). Vi konstaterade att vissa elever trivs väldigt bra att sitta under bord, och många elever trivs bra med att sitta högst upp i våra gradänger i ett ”örnnäste”. Vid en workshop där vi i kollegiet vred och vände på dessa resultat så kom en grupp medarbetare med förslaget att bygga ett loft eftersom det skulle erbjuda både ett nedre ”krypin” och ett ”örnnäste”. Efter fortsatt testande har vi så byggt loft för årskurserna F-5. Under arbetspassen är det oftast elever som väljer dessa platser.

 

I varje lärstudio bygger vi två hytter som dessa. Förutom att underlätta ett aktivt lärande så innebär hytterna ytterligare en form av trygga platser på begränsat yta med sparsmakat med intryck.

 

 

Fönsternischer är ytterligare en form av trygga platser där man kan sitta med uppsikt över både klassrum och skolgård, med riklig tillgång till dagsljus.

 

Fönsternischer har vi även på vissa platser där glas knyter samman lärstudio och arbetsplatsen utanför. Här är det femmor som hittat en rogivande arbetsplats i nischen.

 

Konventionella möbler kan också utgöra extra trygga arbetsplatser som dessa fåtöljer från Kinnarps. Extra höga och omslutande ryggstöd skapar en egen och trygg yta.

 

Så har vi byggt trygga platser i vår nya skola. Vi har kunnat göra det så bra eftersom vi som sagt har utvecklat prototyper under flertalet år. Här är två exempel på sådana prototyper för trygga platser vi testat i vår tidigare tillfälliga etablering innan vi flyttade till vår nya skolbyggnad.

 

En gardin på ett bord? En prototyp för nytänkande trygga arbetsplatser i skola? Både och säger vi.

 

Ett krypin i en egenhändigt byggd gradäng. Resultatet i våra nuvarande gradänger är lite mer tillgänglig än denna som visade sig lite för sluten för att läraren ska ha en god uppsikt om att alla elever har det stöd de behöver för att vara i lärande.

Detta om hur vi erbjuder trygga arbetsplatser inom ramen för våra lärstudios. Vi ser att det bidrar till att eleverna kan hålla koncentrationen längre och att det leder till ökad måluppfyllelse och en fin stämning.

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar