Skapaskolan 2019 | Skapavecka år 9
13978
post-template-default,single,single-post,postid-13978,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Skapavecka år 9

Nu är vi igång med vår första Skapavecka! Eleverna arbetar utifrån en innovationsprocess i fyra steg.

Varför vill vi då jobba med just en innovationsprocess?
Vi ser att det stöttar eleverna i deras fortsatta skolarbete. Analys- och lösningsförmågan finns i de flesta av våra kursplaner. Dess förmågor efterfrågas vidare i livet och näringslivet. Innovation behövs i en föränderlig värld. En innovationsprocess leder vidare till värdeskapande – eleverna får saker att visa upp!
Detta arbete svarar dessutom mot våra värderingar kärlek, meningsfullhet och transformation.

Inledningsvis är processen styrd med teman/hypoteser från oss för att modella och stötta eleverna in i arbetssättet men tanken är att elever ska kunna identifiera hypoteser och frågeställningar att arbeta med längre fram.

I åk 9 arbetar eleverna utifrån följande hypotes – ”En hjälporganisations arbete, visioner och idéer kan lösa världens miljöproblem och/eller fattigdomsproblem nu OCH i framtiden.” Samtliga grupper har valt en hjälporganisation som de sedan läst på om för att sedan undersöka huruvida den faktiskt bidrar till lösningar. Många elever har kommit fram till att många hjälporganisationer inte gör detta och är nu inne i en process där de ämnar komma fram till egna lösningar på hur organisationerna skulle kunna jobba nu och i framtiden för att lösa världens miljöproblem och/eller fattigdomsproblem.

Vi kan se ett mycket stort engagemang bland våra elever och fina samarbeten i grupperna!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar