Skapaskolan 2018 | Klassvärd, rastvärd och matvärd.
13824
post-template-default,single,single-post,postid-13824,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Klassvärd, rastvärd och matvärd.

Idag började vi med att dela ut arbetsuppgifter som ska hjälpa eleverna att bli mer delaktiga i skolarbetet kring ordning och reda samt att hjälpa varandra. Vi startade med klassvärdar, rastvärdar och matvärdar.

Varje dag är  det sex st elever som har till uppgift att se till så att det vardagliga arbetet fungerar. Två och två arbetar de som klassvärd, rastvärd eller matvärd.

För att eleverna ska veta vad arbetsuppgiften går ut på så har vi gjort ett bildstöd med så mycket bilder som möjligt från vår egen skolmiljö och som tydligt visar vilka arbetsuppgifterna är utifrån de olika rollerna en kan tilldelas.

En klassvärd hjälper till med att tända och släcka lampor vid filmvisning. Ser till att det ser snyggt ut i hyllorna i lärstudion, så att rätt sak står på rätt plats. Sopar golvet om det ligger mycket skräp på golvet efter lektionerna/pyssel. Går runt med högtalaren för städmusiken så att alla hör att det är städdags. Flyttar pilen på schemat på tavlan. Suddar tavlan så att den är redo för en ny lektion. Klassvärden bär ett nyckelband med en gul reflex på så att alla ser vem som är dagens klassvärd.

Rastvärden hjälper till att ställa upp kamraterna på led med gårepet till lunch och mellanmål. Hjälper till att ta fram leksaker till rasten. Startar lekar där flera kamrater kan leka tillsammans, så som fisknätet, kull, kurragömma m.m. Hämtar en vuxen om någon har gjort sig illa eller om de ser en konflikt. Hjälper till att plocka undan leksaker från rasten. Visslar i visselpipan när rasten är slut och tar ett varv på gården för att se så att alla kamrater har gått in när rasten är slut. Rastvärden har en neongul väst på sig så att alla ser vem som är rastvärd den dagen.

Matvärden hjälper till med att plocka undan från bordet om en kamrat råkat glömma. Hjälper till att torka bord och att sopa golvet när klassen har ätit så att det ser trevligt ut till nästa klass som kommer och äter efter oss. Kan dela ut frukt vid mellanmålet och hjälpa till att bre smörgåsar så att kamraterna inte behöver stå och vänta i kö. Matvärden har en gul cirkel med texten matvärd på bredvid sin matplats så att alla ser vem som är matvärd den dagen.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar