Skapaskolan 2019 | Inspiration från Barcelona
13715
post-template-default,single,single-post,postid-13715,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Inspiration från Barcelona

Nyligen hade jag chansen att besöka skolprojektet ”Our Dream School” i Barcelona. Organisationen arbetar för att skapa en ny skolmodell utifrån en tanke om meningsfullhet och de förmågor som kommer att behövas i framtiden. En av de som arbetar med projektet är Stephen Harris som har byggt upp två spännande skolor i Sydney.

Our Dream School har gjort en undersökning med ett tusental elever i Europa. De har också samlat andra fakta om behovet av ett skifte i vårt utbildningssystem i riktning mot meningsfullhet, lust och att elevers hela liv behöver få plats i skolan. Några olika fakta som pekar i den riktningen: 82% av de som gått ut skolan har ingen aning om vad de vill göra härnäst enligt undersökningen. Endast 17% av elevernas i undersökningen skulle rekommendera sin skola för andra.  Spanien har den högsta andelen hemmasittare i Europa, jag tror det var 18% av alla nior som inte är i skolan, samtidigt som man har en ungdomsarbetslöshet på 43%. I Storbritannien slutar 40% av alla nyexade lärare under sitt första arbetsår.

 

  

Detta besök påminde mig och alla viktiga utgångspunkter vi har för Skapaskolan och vi kan konstatera att de fortfarande ligger otroligt rätt i tiden. Jag tänker på vår värdering om meningsfullhet som utgångspunkt för skola, vår mission ”mod och förmåga att följa sina drömmar”, vår inriktning på värdeskapande lärande där elevernas ansträngningar spelar roll på riktigt samt Hjärnkunskap & hjärnträning där eleverna får arbeta med sin personliga utveckling.

Att resa, se andra verksamheter och att reflektera tillsammans är oerhört viktigt. Lärande kallas det! Hola! 🙂

 

 

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar