Skapaskolan 2019 | Övning i kooperativt lärande
12023
post-template-default,single,single-post,postid-12023,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Övning i kooperativt lärande

Idag övade vi på att alla skulle få komma till tals i en gruppaktivitet. Ska man arbeta i grupp så är det bra om alla verkligen får tala och att kamraterna lyssnar. För att synliggöra detta så prövade vi att använda oss av talstickor.

Vi skrev också ett y-kort. Talstickor och y-kort kommer ur boken ”Grundbok i kooperativt lärande”.  Talstickorna har olika färg och varje elev i arbetsgruppen får en färg. Y-kortet tydliggör vad vi skulle öva och varför. Så här såg det ut.

 

 

För att se i vilken grupp vi skulle arbeta så användes våra magnetnamn på tavlan.

Vi var fem i varje grupp och vi skulle säga en egenskap/adjektiv utifrån en bild. Vi fick själva välja vilken bild man ville ur högen på bordet. Den som ville berätta om sin bild och vilken egenskap/egenskaper man tyckte passade till bilden fick lägga en av sina talstickor i mitten på bordet och sedan berätta. Vi andra fick då lyssna och sedan ställa frågor till den som just berättat. Därefter  var det någon annan som lade sin talsticka i mitten och berättade om sin bild. När alla hade lagt en sticka i mitten på bordet såg vi tydligt att alla hade fått säga något. Då kunde vi göra övningen igen med en ny bild var.

När vi utvärderade aktiviteten tyckte vi att det var svårt att lyssna hela tiden. Vi blev lätt störda av ljud från de andra klasskamraterna som gjorde andra aktiviteter i rummet. Vi tyckte att det var bra att det syntes att alla fått tala, då det var lätt att se stickorna och färgerna på bordets mitt. Det kändes bra att veta att inte bara några skulle få prata, för så brukar det bli ibland när vi arbetar i grupp. Vi behöver öva mer på den här färdigheten.

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar