Skapaskolan 2018 | Hjärnkunskap och Hjärnträning
10638
post-template-default,single,single-post,postid-10638,single-format-video,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Hjärnkunskap och Hjärnträning

Denna bloggpost handlar om mål 4 i vår verksamhetsplan för året: Hjärnkunskap och hjärnträning. 

Den 22/11 hade vi en fullsatt föräldrakväll på temat Hjärnkunskap & Hjärnträning. Inför mötet pratade vi med några elever om vad vi gör på temat.

I denna bloggpost kommer vi att redogöra för Hjärnkunskap och hjärnträning på skolan genom att återge innehållet i föräldrakvällen.

VARFÖR
Vi började med att berätta varför vi arbetar med hjärnan.

Hjärnforskningen har tagit stora kliv framåt de senaste tio åren och att vi nu vet att hjärnan är än mer dynamisk än vad vi tidigare trott. Dvs våra aktiviteter, vanor och vår inställning påverkar vår hjärna och vår kropp ännu mer än vi tidigare har förstått.

Vi vet idag att vetskapen om hjärnans föränderlighet (plasticitet) gör att elever anstränger sig mer i skolan och lär sig mer. Vi vet också att träning av hjärnan kan ge ett avsevärt förhöjt välmående och livskvalitet. Här talar vi om en ökat friskhet och minskad psykisk ohälsa och i vissa fall räddade liv. Vi vet också att utvecklingen av god självkänsla och självkontroll gör unga och vuxna avsevärt mer kompetenta på social samvaro som är en framgångsfaktor i livet.

Vi ser också en kraftig koppling till grundskolans uppdrag enligt skollag och läroplan. Vi knöt exempelvis an till de fem viktigaste förmågorna att utveckla enligt en analys av läroplanen där vi bland annat såg att hjärnträningen hjälper till med metakognitiv förmåga och kommunikationsförmåga som är centrala både i lärande och i livet. Innehållet i Hjärnkunskap och hjärnträning svarar också direkt mot innehåll i idrott & hälsa samt biologi.

Vi berättade också om att vi ser att detta är en stor möjlighet att lyckas i livet för varje enskild elev, att det är en väg som leder till ett fint socialt klimat på skolan samt att vi ser att den ökade medvetenhet som kan skapas genom hjärnträning är något som verkligen behövs på global nivå i takt med att världen blir allt mer sammankopplad. Ytterst handlar det om att ett vänligt och fredligt samhälle börjar med en utveckling inom oss alla. Här ser vi på vissa håll andra tendenser i samhället och vi vill gå före och visa vägen till ett kärleksfullt förhållningssätt i skolans värld.

Sammantaget ser vi att möjligheten att medvetet sprida kunskap om hur hjärnan fungerar och att träna upp hjärnan ger eleverna ökade möjligheter att lyckas i skolan liksom i livet i stort. Därför går vi före i att införa hjärnkunskap & hjärnträning i skolan. 

 

VAD

Den första delen ”Hjärnkunskap” handlar om att förstå mer om sin hjärna och hur den fungerar. Här är Carol Dwecks forskning kring ”Mindset” en viktig del.

Som filmen visar handlar mindset om hur man ställer sig i förhållande till förmåga att utveckla sin kapacitet. Forskning har visar att om elever antar ett växande mindset har de enklare att lyckas i skolan och i livet och en viktig del för att klara av det är att få klart för sig hur mycket hjärnan kan förändras. Därför utbildar vi eleverna i det.

Träning handlar om meditation, olika former av övningar som stärker kopplingen mellan kropp och intellekt och mental träning. Målet för de två första är att stärka elevens förmåga till koncentration, återhämtning och självkännedom. I ett samhälle där vi får en ökad mängd information och relationer så blir det allt viktigare att man har förmågan att både sa vad som är viktigt i ens liv och att aktivt kunna försätta sig själv i återhämtning för att säkerställa långsiktigt välmående. Nyttan av exempelvis mindfulness är väl beforskad idag och vi berättade bland annat om att Elisabeth Blackburn vann nobelpriset i medicin 2009 för att hon visat hur ett intensivt mindfulnessmediationsprogram hade positiva effekter ända ned på cellnivå hos de som ingick i studien.

Nyttan av denna typ av träning bygger på regelbundenhet så ni får gärna träna hemma med era barn. Några av de meditationer vi genomför i skolan finns också utlagda via vår Youtubekanal för ändamålet .

Fysisk aktivitet är också ännu viktigare för Hjärnans utveckling än vad vi har vetat sedan tidigare. Den som berättar bäst om detta är enligt oss överläkare Anders Hansen:

På Skapaskolan har vi idag två pass idrott och hälsa på Skapaskolan per vecka och utöver det daglig rörelse i klassrummet för yngre elever. Näsa år när vi har en egen idrottshall sammanhängande med skolbyggnaden kommer vi att utveckla rörelsen vidare på flera sätt. Vi funderar exempelvis kring drop in träning varje morgon. Mer om det i en kommande bloggpost.

Sammantaget så utbildar vi elever kring att hjärnan kan förändras och vi tränar hjärnan med meditation, kropps-sinnesövningar samt mental träning. Vi arbetar också med utökad fysisk aktivitet. 

 

MEDARBETARE
Vi arbetar på olika sätt med detta i kollegiet för även om arbetet idag främst leds av vår hälsopedagog Louise Hellbom och av mig (Christer) så ser vi att syftet är att alla pedagoger på Skapaskolan ska kunna dra nytta av detta i framtiden. Det finns mycket att skriva om detta arbete men det blir en annan bloggpost.

HUR GÖR VI
Alla elever har Hjärnkunskap och hjärnträning på schemat någon gång varje vecka. Då blandar vi träning och hjärnkunskap. Syftet är sedan att alla lärare ska kunna börja dra nytta av övningar och den vana som nu håller på att sprida sig bland våra elever.

Vi kommer också att arbeta fram ett antal hjärnsmarta vanor som vi kommer att arbeta kring men mer om det i en senare bloggpost.

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar