Skapaskolan 2018 | Gemensamma värderingar och förhållningssätt
10598
post-template-default,single,single-post,postid-10598,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Gemensamma värderingar och förhållningssätt

Denna bloggpost handlar om mål 1 i vår verksamhetsplan för året: Gemensamma värderingar och förhållningssätt.

Vi har utvecklat tre tydliga värderingar som står som en grund i den fortsatta utvecklingen av Skapaskolan. Det första området är Kärlek.

Kärlek 

Vår utgångspunkt i att välja kärlek som en värdering för Skapaskolan är att vi ser att det är något av det viktigaste som finns i världen. Kan vi lära barn att visa kärlek mot sig själva och andra, då har vi kommit långt. Ny rön inom positiv psykologi visar också att vi människor förutom att tycka om att få kärlek också mår otroligt bra att att ge kärlek till andra.

 

 

 

 

Vi har arbetet med kärlek på olika sätt. Tidigare har vi tex visat hur vi diktat utifrån kärlek. Ett annat exempel är att treorna målat gemensamma stormålningar där man gestaltat kärlek. Här är ett av de inledande samtalen kring hurman tänker om kärlek:

I samband med detta har vi hela tiden pratat om hur vi beter oss när vi lever på ett kärleksfullt sätt. Vi ser att eleverna tar till sig detta med kärlek och själva väljer att uttrycka och värdera händelser utifrån kärlek.

Meningsfullhet

Meningsfullhet har varit en viktig del av Skapaskolan från vår första dag. Vi ser idag i Sverige och Världen hur många elever tappar intresset för sin skolgång. Vi vet att det är krävande och utmanande att lära sig varje dag och vår övertygelse är att det som kan få fler elever att se att det är mödan värt att anstränga sig är att göra en skola som är meningsfull ur elevens synvinkel. Vi vill exempelvis att elevernas arbete kommer även andra än läraren till gagn på något sätt.

 

 

 

Här jobbar en av våra årskurser först kollaborativt med vad som är syftet med olika moment i skolan – på vilket sätt är de meningsfulla?

Därefter fick de fundera på vad som var viktigast för dem och varför. Frågan om varför får vi inte ta för lättvindigt. Häri ligger en del av svaret på hur vi kan hitta sätt för våra lever att utvecklas och anstränga sig varje dag och se en stor nytta i sin strävan.

Transformation

Vår tredje värdering fick först namnet utveckling men vi kände sedan att vi ville ha ett mer kraftfullt ord som knöt an till den radikala utveckling som nu behövs på ett individuellt plan, inom skolsystemet och på samhällsnivå.

Vi lever idag i en värd där allt går snabbare än någonsin, där vi lever med en allt större osäkerhet och där vi möter större olikheter och variationer på många olika sätt. Människan som biologisk varelse har utvecklats under en långsam evolution och vi är idag genetiskt mycket lika människan för 40 000 år sedan men vi lever idag i en helt annan värld med ökad dynamik, informationsmängd, relationsmängd och komplexitet. Som en följd av vår oförmåga att anpassa oss till den nya situationen får vi också nya fenomen som exempelvis ökad psykisk ohälsa bland vuxna och unga, samt rasism och populism där man söker gamla och förenklade svar på nya utmaningar.

Därför behövs transformationen. Inom individer mot ökad förmåga till att se sig själv, reflektera och lära sig nytt. Inom skolsystemet till att innefatta förmågor människor behöver i framtiden (som att läras sig nya saker, vara kreativ och samarbeta med andra) och på ett samhällsplan där vårt nuvarande tänkande och agerande lett fram till flertalet globala utmaningar kring klimatet, sociala orättvisor, rasism och så vidare.

Vi ser att en transformation är möjlig och att skolan är en viktig pusselbit i den transformationen. Vi vill att vi och våra elever är med och leder denna utveckling. Ett konkret exempel på denna transformation är vår nya skolbyggnad som mycket handfast skapar en mer dynamisk och gynnsam lärmiljö för eleverna än andra skolor.

Utifrån dessa gemensamma värderingar är vår verksamhets inriktning på värdeskapande lärande samt hjärnkunskap och hjärnträning självklara, men det är en annan bloggpost.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar