Skapaskolan 2018 | Fokus för året på Skapaskolan
10578
post-template-default,single,single-post,postid-10578,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Fokus för året på Skapaskolan

Nu ligger skolstarten och den inledande perioden bakom oss och vi närmar oss mitten av den intensiva höstterminen. Vi passar på att dela med oss av vad som ligger i fokus under året på Skapaskolan. Verksamhetsplanen har fyra mål:

#1. Under gemensamma värderingar och förhållningssätt så har vi arbetat med att förtydliga våra värderingar. Kärlek, meningsfullhet och utveckling är de värderingar vi landade i under våren. Under terminens uppstartsveckor var det ett stort fokus på dessa värderingar och eleverna har arbetat med dessa på olika sätt som exempelvis treorna som skrivit  kärleksdikter:

Vi har också uppdaterat våra trivselregler på skolan så att det är enkelt för alla att veta vad som gäller.

Syftet med denna punkt är att stärka Skapaskolans identitet för våra elever och bidra till en trygg, givande och lärorik tillvaro.

 

#2 Värdeskapande lärande är vår syn på lärande och vårt sätt att arbete med elvernas lärprocess. Grundtanken är att elverna ska känna att deras lärande spelar roll även för någon annan än läraren och eleven, dvs att lärandet också påverkar världen på något sätt. Det kan vara en nyhetssajt som lyfter vikten av källkritik eller att göra världen lite bättre genom att dela med sig av sin poesi.

Syftet med denna punkt är att stärka lärprocesen på skolan och bidra till att vi pedagoger har ett gemensamt arbetssätt som gör allt enklare och bättre för både stora och små medarbetare.

 

#3 Hjärnkunskap & hjärnträning innebär att lära mer om hur hjärnan fungerar och bra vanor som stärker hjärnan. Det handlar också om att börja träna sin hjärna med meditiation och mental träning och om att röra på sig vilket gagnar hjärnans utveckling och det upplevda välmåendet. Lyssna vidare om detta i vår nystartade podcast

Syftet med detta område är att öka elevers välmående och deras kunskapsresultat och ge dem verktyg att lyckas och må väl i livet och bidra till en bättre värld.

 

#4 Daglig rörelse handlar om att stärka och utveckla det arbete vi bedrivit sedan tidigare med fokus på daglig aktivitet i eller utanför lärstudion.

Syftet med daglig rörelse är att bidra till fysikt och psykiskt välmående samt att bidra till hjärnans utveckling.

Vi känner att vi har fyra kärnfulla utvecklingsområden som vi arbetar med under året och det känns mycket bra! Under de kommande fyra veckorna kommer vi att återkomma till vart och ett av dessa fyra områden för att gå lite mer på djupet.

 

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar