Skapaskolan 2019 | Kommunen har bifallit bygglov och marklov!
514
post-template-default,single,single-post,postid-514,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kommunen har bifallit bygglov och marklov!

Kommunen har under juli månad bifallit vårt bygglov och marklov. Marklovet vinner nu laga kraft och vår byggherre inleder markarbeten under v.33. Inom kort framgår om bygglovet överklagas eller ej. Ett bygglov kan överklagas endast en gång och vi beräknar att det tar några månader att få överklagan avslagen i Länsrätten liknande alla de avslag vi redan genomfört för detaljplanen. Det innebär sammantaget att vi kan arbeta på baserat på marklovet och att den kritiska tidslinjen inte ska behöva påverkas av en eventuell överklagan.

Etiketter:
Inga kommentarer

Skriv en kommentar