Skapaskolan 2018 | Föräldrakväll 5 april
10278
post-template-default,single,single-post,postid-10278,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Föräldrakväll 5 april

Den 5/4 hade vi föräldrakväll på Skapaskolan med följande innehåll:

– IT och lärande på Skapaskolan de kommande åren.
– Pågående utvecklingsarbete på Skapaskolan.
– Föräldrasamverkan på Skapaskolan under de kommande åren.

Från skolan deltog jag (Christer Holger), Ann Ulves som är lärare i trean samt Ulrika Öqvist som är förstelärare och lärare i tvåan. Deltagarna var vårdnadshavare till elever från förskoleklass till årskurs sju.

Ulrika och Ann delade mängder av exempel från verksamheten kring hur vi arbetar med lärande och modern teknik. Vill man ser fler exempel på vad vi gör och hur ni använder modern teknologi för att utveckla lärandet kan man också tillta på de klassbloggar som finns  här på websidan.

Därefter berättade jag om det utvecklingsarbete som vi gör nu kring vårt lärande. Vi tydliggör gör lärprocessen på skolan, dvs hur vi tänker kring lärandet samt hur vi planerar och genomför undervisningen. Syftet är att göra de enkelt att som pedagog skapa fantastisk undervisning samt att som elev förstå och ta till sig undervisningen. Den process vi tagit fram finns i denna presentation från kvällen.

Vår inspiration för denna process är dels positiva erfarenheter som vi gjort från verksamheten men också två olika forskningsprojekt. Dels STL i Sollentuna där man kunna konstatera att man uppnått fantastiska resultat i både svenska och matte på nationella prov i årskurs tre  genom att arbeta med en tydlig process som visar vad man vill uppnå med att använda modern teknik i lärandet. Är syftet däremot oklart som för en kontrollgrupp nås medelmåttiga resultat. Här är forskningsrapporten.

Den andra inspirationskällan är ett forskningsprojekt vid Chalmers där man forskat kring något som kallas värdeskapande lärande. Definitionen av värdeskapande lärande är att lärandet också ska skapa värde för någon annan än den som lär sig. Man har i en effektstudie kunnat visa på stora vinster i elevers motivation genom att arbeta på detta sätt.

Med dessa två forskningsprojekt som inspiration har vi nu utvecklat en process som vi gradvis utvecklar under vårterminen och vi redogjorde närmare för denna process.

Vi pratade också kring föräldrasamverkan och att vi ser att vi kommer att fortsätta med och fördjupa arbetet med föräldrar för att vi ser det som en framgångsfaktor att vi på skolan och ni föräldrar har en bild av hur vi på Skapaskolan tänker och arbetar och att vi då på bästa sätt kan stötta era barn, våra elever, till bästa möjliga utveckling på Skapaskolan som ju är vårt gemensamma mål. Exakt hur det kommer att gå till under nästa år tar vi fram tillsamman med den nya rektorn som ännu ej är utsedd.

Kommande föräldrakvällar är:

20/4

– Bygget av nya Skapaskolan.
– Lokalerna och gården läsåret 2017-2018.
– Organisationen under 2017-2018.

10/5

– Inre och yttre hälsa för elever och pedagoger.
– Trygghetsarbete på Skapaskolan.
– Skapaskolans värderingar och Skapapedagoger.

Anmälan som är öppen för alla vårdnadshavare till elever som idag går på Skapaskolan är fortfarande öppen här. Väl mött!

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar