Skapaskolan 2019 | Nya Skapaskolan under ytan
65
post-template-default,single,single-post,postid-65,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Nya Skapaskolan under ytan

Skapaskolan är en lärande organisation som arbetar för och i ett kollegialt lärande som sker tillsammans med våra elever. Vi är duktiga på att dela erfarenheter med varandra och involvera eleverna i utvecklingen av såväl pedagogik som miljö, vilket hjälpt oss att modellera fram de typer av lärmiljöer vi har idag och de som kommer att byggas i den nya skolan.

Vi arbetar systematiskt med lärande samtal där vi diskuterar följer upp hur vi utvecklar vår pedagogik i relation till våra elever och lärmiljö. Detta bidrar till att vi befinner oss i en gemensam reflekterande process där vi prövar våra val och metoder. Som stöd för vårt systematiska arbete som allt mer växer fram utgår vi från Skolverkets modell kring systematiskt kvalitetsarbete.

ska

Allt eftersom skolan växer arbetar vi fram gemensamma strukturer och ramverk för en hållbar utveckling. Att vi redan nu kan arbeta och pröva oss fram är till en stor fördel för skolans utveckling och kommande flytt.

Vi har i väntan på flytten till nya skolan utvecklats från en nystartad skola till en skola där vi är lärande tillsammans, en skola som utvecklas utifrån skolans gemensamma erfarenheter mot vision och idé.

Vi utgår från delaktighet, ansvar och befogenheter utifrån roll och uppdrag, vi är en lärande organisation i nätverk. Detta innebär att vi alla i skolan är ansvariga för verksamheten och dess utveckling och uppföljning. 

natverk

Inga kommentarer

Skriv en kommentar