Skapaskolan 2018 | Föräldra- och pedagogkvällar kring temat skolhälsa
9841
post-template-default,single,single-post,postid-9841,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Föräldra- och pedagogkvällar kring temat skolhälsa

Under februari och mars har Skapaskolans skolhälsoteam genomfört två temakvällar kring skolans skolhälsoarbete.  Vi har då samtalat tillsammans om skolans utveckling och uppdrag kring skolhälsa; hur Skapaskolan arbetar för att skapa möjligheter och en tillgänglig lärandemiljö för alla. Det har varit intressanta och givande tematräffar med både föräldrar och pedagoger med många bra frågor och diskussioner där vi tillsammans lyft olika perspektiv på olika viktiga frågor och lärt oss nya saker tillsammans. Vi har under dessa träffar delat med oss av hur Skapaskolans arbete ser ut och hur vi systematiskt arbetar för utveckla verksamheten i dessa frågor samt nå vår värdering att göra olika för olika.

Vi har under dessa kvällar delat med oss av vår syn på skolhälsa och vad det innebär för oss. Denna bild skiljer sig något mot en traditionell bild som många gånger avgränsas i att innehålla vaccination, fluorsköljning och andra medicinska inslag till att för oss innehålla hela vårt främjande och förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för alla i sitt lärande. I vårt skolhälsoarbete tar vi med lärandeprocessen och utvecklingen av våra metoder och strategier, trygghet och trivsel och det medicinska för att skapa en bild utifrån olika kompetenser och öka vår gemensamma förståelse.

Larandeprocesser

 

Under kvällarna har många intresserade föräldrar deltagit och flera pedagoger från vår egen och andra pedagogiska verksamheter deltagit och bidragit med frågor och tankar. Några kommentarer från dessa träffar är att det var riktigt intressant att ta del av skolans skolhälsoarbete och mycket bra att få en bild av hur skolans arbete fungerar. Det var mycket positivt och välkomnande att få ta del av skolans utveckling kring dessa frågor. Det lyfts även av deltagarna att det varit riktigt intressant att få delta i ett lärande samtal kring dessa frågor och att många går hem med nya perspektiv.

Ta gärna del av presentationen nedan som användes under respektive temakväll.

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar