Skapaskolan 2019 | Skapaskolan bygger nytt
8745
post-template-default,single,single-post,postid-8745,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Skapaskolan bygger nytt

På skapaskolan arbetar vi med att ta fram en helt ny skola där den framtida verksamheten kommer att bedrivas. Det är ett drömprojekt att få utforma en fysisk skola från grunden i syfte att stötta den verksamhet vi bedriver, med utgångspunkten att främja mod och förmåga att följa sina drömmar.

Skapaskolan__2014-10-17

Första skiss Skapaskolan på Rosenhill 1:12 med idrottsanläggning.

Processen
Vi har nu tecknat ett ramavtal med kommunen avseende tomträtt till den mark där vi kommer att bygga den nya skolan. Det är i Rosenhill på del av fastigheten Rosehill 1:12. Kommunen har nu skickat ut planhandlingar för den frimärksplan som gäller den plats där skolan kommer att byggas. Planärendet är i full gång och några har säkert fått handlingar för samråd i brevlådan. Alla andra kan ta del av tjänsteutlåtandet här. Kommunen är positivt inställda till verksamheten och dess bidrag till kommuninvånarna och de driver på processen på ett bra sätt.

Den nya skolan kommer att stå klar till skolstarten 2017. Detta är senare än vad vi från början beräknat. Vi arbetar just nu på en bra lösning för tiden fram till 2017 i samverkan med både kommunen och andra parter och vi återkommer med mer information om vägen fram till augusti 2017 senast den 15 januari. Vi har från starten deklarerat att Skapaskolan ska vara ett bra alternativ för alla som väljer skolan fram till nionde klass och det gäller fortfarande. I samband med att den nya skolan står klar kommer verksamheten i sin helhet att flyttas till den nya skolan som det ser ut just nu.

Skapaskolans plattform
Vår vision är att varje elev ska få bygga upp mod och förmåga att följa sina drömmar. Två prioriterade förmågor vi främjar är digital förmåga och hälsoförmåga. Vår värderingar är tro på möjligheter, mod att försöka samt sprida glädje. När vi nu formar Skapaskolans framtida fysiska form är det med dessa förtecken. Hur bygger vi en skola som främjar ett lärande som utvecklar mod? Hur bygger vi för att utveckla hälsoförmåga? Det är en spännande och givande process och vi arbetar här med den amerikansk-australienske arkitekten och tidigare läraren Peter Lippman kring hur vi kan utforma lärmiljöer som främjar våra mål. Peter delar våra tankar om hur lärande sker, dvs oftast i mötet mellan människor i gemensamt arbete och delande av tankar och åsikter. Peters unika fördel är att han utgår från lärandet och verksamheten som ska bedrivas och ställer frågor kring hur vi därmed kan utforma den fysiska miljön. Peter har tidigare designat gradängen som finns på Skapaskolan idag i den stora lärmiljön Studion. De första skisserna för den nya Skapaskolan är framtagna av Comarc arkitekter tillsammans med oss och Peter Lippman. Dessa är framtagna för planprocessen och kommer att kunna ändras under det fortsatta arbetet.

Skapaskolan__2__2014-10-17

Översikt över Skapaskolan och tillhörande idrottsanläggning.

Lokalerna
Skapaskolan byggs för 480 elever, 48 elever i varje årskurs från förskoleklass till nian. Vi arbetar nu med att utforma skolan och pröva ett antal idéer som kommer att utvecklas vidare. Vi prövar exempelvis tanken att skapa ett ”hjärta” i skolan där praktiska ämnens salar får ta plats mot mitten av skolan och byggas ihop till en visuellt tilltalande upplevelse som varvas med en digital utforskande miljö med mixen studio / Makerspace (en slags digital slöjdyta). Detta är tänkt att ge känslan av ett myller av aktivitet, nyfikenhet och lärande så fort man kliver in i skolan. Det ligger också i linje med tanken om att elever på skolan lär genom att skapa.

Skolan kommer att bestå av ett antal lärstudios något liknande som ”studion” ser ut i de lokaler som vi har idag. Det är två klassrum som integrerats och avgränsas av en gradäng för att skapa rum i rummet och möjligheter till en mångfald av lärandeaktiviteter inom ramen för undervisning i en större elvergrupp av flera lärare tillsammans. En fördel med större lärandestudios är att flera lärare kan samverka och fördela sina resurser på bästa sätt och effektivt lära av varandra och tillsammans reflektera kring verksamheten.

Vi arbetar också med sikte på att få en fullstor idrottshall på plats som ger oss goda möjligheter att utveckla vår dagliga rörelse. Hallen beräknas rymma en fullstor handbollsplan och ger oss utrymme till allehanda fysiska aktiveter samt möjlighet att bedriva två parallella pass i halvsal. Idrottshallen blir en viktig del av Skapaskolans hälsoinriktning.

Nästa steg
Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen på denna process och vi kommer naturligtvis att berätta mer längs vägen. Vi återkommer exempelvis med mer information om hur vi jobbar för att säkerställa tillgång till undervisningslokaler och specialsalar som slöjd, bild, musik och hemkunskap senast 15 januari.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar