Skapaskolan 2019 | Pedagogiska tankar, del 1 – förmågor
8083
post-template-default,single,single-post,postid-8083,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pedagogiska tankar, del 1 – förmågor

Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential? Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor.

Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper. På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor. Det är en god sak eftersom förmågor är mycket viktiga för elevernas fortsatta utveckling i livet, särskilt i en föränderlig värld.

Sakkunskaper tenderar att bli inaktuella med tiden och då måste eleven fortsätta utvecklas och lära sig. Det är där förmågorna kommer in. En elev som har lärt sig analysförmåga, att lära sig själv, att vara kreativ för att ta några exempel kommer att fortsätta att utvecklas framöver.

Det ena behöver inte heller utesluta det andra och vår tanke är att medvetet utveckla förmågor och tydliggöra dessa för eleverna samtidigt som vi planerar och genomför arbetet så att eleverna lär sig mängder av sakkunskaper. Det finns bland framstående lärare i Sverige en ”rörelse” just nu om hur man kan utveckla förmågor i undervisningen.

Fem viktiga förmågor, bild från opedagogen.se

Många arbetar med begreppet ”The big five” som tar fasta på de fem förmågorna ovan som är vanligast i grundskolans styrdokument (uppdraget från staten). Ett exempel är analysförmåga som handlar om elevens förmåga att  växla mellan olika perspekiv, samt påvisa samband.

”The big five” med förklaring av vad respektive förmåga omfattar. Bild från projektetbig5.weebly.com

 

Utöver dessa finns många ytterligare förmågor i styrdokumenten. För den intresserade finns en Facebookgrupp som heter ”The Big Five” där 5000 pedagoger deltar i ett samtal om hur man kan utveckla undervisningen med hjälp av förmågor.

Ett exempel på hur man

Exempel på att ”bära” förmåga från Årstaskolans blogg #Visombärenförmåga

En klass på Årstaskolan har exempelvis lagt till förmågan ”Att vara vänlig” för att få med skolans bredare uppdrag vid sidan av kunskapsuppdraget och utifrån dessa sex förmågor arbetar de på ett spännande sätt med att ”bära” dessa förmågor på små lappar för att synliggöra och lyfta samtalet i klassrummet till att handla om förmågorna. De pratar också om vad som utmärker en person som är mindre bra eller bra på en viss förmåga, allt för att tydliggöra förmågorna och utvecklingen av en viss förmåga för eleverna.

Förmågor kommer att vara en viktig komponent i vår pedagogosika modell då de:

  • Är ett verktyg för att skapa kreativa, självgående elever som har en god självkännedom.
  • Är viktiga i en tid då allt mer sakkunskap görs tillgänglig enkelt via digital lagring av olika slag.
  • Är viktiga inslag i det uppdrag kring lärande och bedömning som skolor har att utföra.
  • Stimulerar samtal om komplexa och viktiga saker som vi vill att eleverna ska samtala kring
  • Är ett medel för att skapa motiverande och meningsull undervisning.

Många lärare vittnar om vikten av förmågorna när de gäller att få eleverna att se vad de kan och vad de lär sig, mer om detta kommer i nästa del av denna artikelserie.

Trevlig helg!

 

 

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar